• Home
  • Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie: verzachting of verlichting. Deze zorg wordt ingezet als genezing niet meer mogelijk is en mensen in een vergevorderd stadium van hun ziekte zijn.

In deze scholing leer je wat palliatieve zorg eigenlijk is en hoe je om kunt gaan met mensen die palliatieve zorg krijgen. Belangrijk in deze cursus zijn de verschillende levenseinde-stijlen. Die indeling is een hulpmiddel bij de communicatie over kwetsbare onderwerpen.

Leerdoelen

  • Weten wat palliatieve zorg is
  • Inzicht in vijf (einde-)levensstijlen
  • Reflectie op de eigen rol binnen palliatieve zorg

Inhoud

In deze training komt onder meer aan bod welke zaken de deelnemers zelf belangrijk vinden wanneer ze denken aan hun eigen levenseinde. Het doel is om de eigen houding ten opzichte van lijden en sterven een plek te geven, want dat heeft invloed op het contact met de ander. Aan de hand van casuïstiek worden diverse praktijkvoorbeelden gegeven.

 

 Beschikbare scholingsdata 2020: Palliatieve ZorgDatumScholingRest. plaatsenLocatiePlaatsContact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg