• Home
  • Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (KABIZ)

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (KABIZ)

De doktersassistent vervult een sleutelrol in de gezondheidszorg. Het Het Kwaliteitsregister Doktersassistent, een initiatief van de NVDA, stelt de professionaliteit van doktersassistenten objectief en betrouwbaar vast. In dit register kunnen doktersassistenten zich inschrijven die een erkend beroepsdiploma hebben.

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent ging 1 juli 2011 van start en heeft anno nu meer dan 5000 inschrijvingen. Doktersassistenten die in het register staan, kunnen aantonen dat zij hun vak verstaan. Patiënten, werkgevers, beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars zien dat ze met professionals te maken hebben die hun kennis en kunde continu op peil houden.

Hoe gaat dat, inschrijven in het kwaliteitsregister?

Leerdoelen

  • Hoe schrijf je je in?
  • Handleiding digitaal portfolio
  • De eisen van de NVDA voor inschrijving
  • Geaccrediteerde na- en bijscholing
  • Het belang van het register voor werkgevers
  • De eisen voor herregistratie

Inhoud

Het register is ondergebracht bij KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg. Een medewerker van KABIZ geeft de scholing. Ook het onderwerp herregistratie komt aan bod. Herregistratie krijg je na vijf jaar, onder meer door het volgen van bij- en nascholing.

Tip

Neem je diploma mee naar de scholing om het te laten waarmerken.

 Beschikbare scholingsdata 2020 :Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (KABIZ)


Er zijn nog geen toekomstige scholingsdata bekend

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg