• Home
  • Communicatie met patiënten met niet-zichtbare beperkingen

Communicatie met patiënten met niet-zichtbare beperkingen

Sommige mensen hebben moeite om deel te nemen aan onze ‘complexe’ samenleving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een stoornis in het autismespectrum, niet-aangeboren hersenletsel of ggz-problematiek.

Soms begrijpen zij schriftelijke, mondelinge of online informatie niet en contact met zorg- of dienstverleners kan tot miscommunicatie leiden. Deze mensen vragen direct of indirect vaak om andere vormen van communicatie. Een training voor doktersassistenten uit alle werkvelden.

Leerdoelen

  • Achtergrondkennis verwerven over licht verstandelijke beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel en stoornissen in het autismespectrum
  • Begrip voor waarom deze beperkingen tot miscommunicatie kunnen leiden
  • Verwerven van vaardigheden om miscommunicatie te voorkomen.

Inhoud

Patiënten met beperkingen zijn niet altijd te herkennen. Mensen kunnen verbaal vaardig zijn, maar moeite hebben met andere zaken. Ook doktersassistenten lopen er tegenaan dat patiënten vragen niet goed onder woorden kunnen brengen of afspraken of gezondheidsadviezen niet nakomen. Hoe zorg je er voor dat communicatie het gewenste effect heeft? Een open blik voor mogelijke beperkingen kan al problemen voorkomen.

 

Beschikbare cursusdata

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op