• Home
  • Scholing categoriën: partners

Geneesmiddelen in het verkeer – update (nieuwste ontwikkelingen)

Deze scholing bieden we aan zorgverleners die eerder de scholing ‘Geneesmiddelen in het verkeer’ hebben gevolgd. Inmiddels zijn er verschillende zaken veranderd in de regelgeving rondom geneesmiddelen in het verkeer. Daarom heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) deze nieuwe scholing ontwikkeld. Tijdens deze scholing frist een docent van het IVM je kennis op en bespreekt […]

Geneesmiddelen in het verkeer

Een patiënt gebruikt een antidepressivum en vraagt aan jou of ze mag autorijden. Wat is jouw antwoord? Na deze scholing weet je dat. Tijdens deze vier uur durende scholing leer je hoe je patiënten optimaal kunt voorlichten over geneesmiddelen die het rijgedrag beïnvloeden. Je leert hoe zaken wettelijk zijn geregeld, wat je eigen verantwoordelijkheden zijn, […]

Antibioticaresistentie [e-learning]

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Het betekent dat bepaalde bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica. Daardoor wordt het steeds moeilijker om infecties door deze bacteriën te behandelen. Antibioticaresistentie kan ontstaan door onnodig of verkeerd gebruik van antibiotica. In deze scholing leer je meer over het ontstaan van antibioticaresistentie. Ook leer je welke […]

Diagnostiek bij urineweginfecties [e-learning]

In deze cursus leer je wanneer er sprake is van een urineweginfectie en wat het verschil is tussen een urineweginfectie en asymptomatische bacteriurie. Je leert hoe een urineweginfectie ontstaat en waarom het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek zo belangrijk is. Bij het stellen van de diagnose van een urineweginfectie volg je een stappenplan. […]

Antibiotica allergie [e-learning]

Om bacteriële infecties te bestrijden zijn antibiotica belangrijk. Sommige patiënten zijn allergisch voor een antibioticum. Dan zoekt de arts naar een alternatief middel. Maar een alternatieve middel werkt soms minder of geeft meer bijwerkingen met als gevolg ziekenhuisopname of antibioticaresistentie. Onterechte antibiotica-allergieregistraties wil je daarom voorkomen. In deze e-learning krijg je uitleg over een allergie […]

Kinderen met koorts [e-learning]

Koorts komt regelmatig voor bij kinderen, vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar. Dat kan ouders onzeker maken zodat ze met vragen naar de praktijk of de apotheek komen. Wat voor advies kun je dan het beste geven? Deze scholing geeft je handvatten voor het handelen bij kinderen met koorts, maar ook voor het handelen […]

Effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten [e-learning]

Een moeder met een ziek kind die per se de dokter wil spreken. Een patiënt die moeite heeft met het invullen van een formulier. Herkenbaar? Als doktersassistent heb je te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het begrijpen, toepassen en vinden van informatie over hun gezondheid. Een kwart […]

Angst en depressie in de palliatieve fase [webinar]

In november 2022 zijn de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase gepubliceerd. Wanneer iemand een ernstige ziekte doormaakt, heeft dat veel impact op het leven van diegene en zijn of haar naasten. Er vinden dan vaak grote veranderingen plaats in wat iemand kan, wat iemand weet en wat iemand voelt. […]

Communicatie bij vergevorderde kanker [webinar]

Wanneer patiënten ernstig ziek zijn en niet meer beter worden hebben ze goede medische zorg nodig. Maar dat is niet voldoende. Ze hebben ook goede communicatie nodig; zoals informatie als emotionele ondersteuning en empathie. Van oudsher werd communicatie nog vaak gezien als een kunst, en niet als een wetenschap. Maar gelukkig zijn we die tijd […]

Communicatie in de stervensfase: Contact [webinar]

Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseren samen het bijzondere webinar ‘Communicatie in de Stervensfase, waarbij we gebruik maken van de documentaire ‘Contact’. Spreker van de avond is Leonie Vogels (psycholoog). We volgen deze avond een huisarts die met compassie een patiënte in de laatste levensfase begeleidt. We tonen verschillende fragmenten uit de film zien […]

Palliatieve zorg op de SEH [webinar]

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg bezocht de SEH in de laatste maand voor overlijden. In 2020 was dit aantal toegenomen tot één […]

Begeleiding van stoppen met eten en drinken [webinar]

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zorgverleners hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. In 2014 verscheen door KNMG […]

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg