• Home
  • Praktijkondersteuner (POH)

Praktijkondersteuner (POH)

Wil je je als doktersassistent verder ontwikkelen, dan kun je praktijkondersteuner huisartsen somatiek (poh-s) worden.

De functie van praktijkondersteuner-s (poh) richt zich op de zorgverlening aan chronisch zieken, zoals patiënten met Diabetes Mellitus, Astma/ COPD en (risicofactoren voor) hart- en vaataandoeningen.

De taak van poh’s kan per praktijk verschillen. Zo zijn er ook praktijken waar poh’s een eigen kleine kwalen-spreekuur hebben of praktijkmanager zijn. Ook kunnen poh’s de ouderenzorg onder hun hoede hebben.

Naast de poh-S bestaat in de huisartsenzorg ook de poh-ggz. De poh-ggz volgt een ander opleidingstraject dan de poh-s.

Opleidingen

De opleiding tot poh duurt 1 of 2 jaar, afhankelijk van de vooropleiding. Het verschil in opleidingsduur heeft te maken met de vooropleiding van de student. De eenjarige opleiding is met name bedoeld voor verpleegkundigen met een hbo-diploma. Meer informatie over de opleiding vind je op youchooz.nl.

Toekomst

De functie van poh-s blijft bestaan in de komende jaren. Op afzienbare termijn gaat ook de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) haar/zijn intrede doen in de huisartsenzorg. Daar komt een specifieke opleiding voor (waarschijnlijk een uitstroom van de hbo-v).

Op de website van de NVvPO staan de competentieprofielen van de poh-s, poh-ggz, pvh en van de poh-ouderen.

Team

De beroepsgroepen in de huisartsenzorg werken steeds meer als een team samen. De huisartsenzorg wil met dit team inspelen op de groei van complexe zorgvragen nu de eerstelijnszorg steeds meer taken erbij krijgt. De moderne poh-s en poh-ggz werken hecht samen met huisartsen, doktersassistenten en mogelijk physician assistants en specialistische verpleegkundigen.

Meer informatie

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg