POH Opleiding

De functie van praktijkondersteuner huisartsen (POH) richt zich op de zorgverlening aan chronisch zieken, zoals patiënten met Diabetes Mellitus en Astma/ COPD.

Uit een inventarisatie van de SSFH, de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, eind 2015 blijkt dat dertien opleidingsinstituten in Nederland de opleiding tot POH-S aanbieden, met zowel een- als tweejarige opleidingstrajecten. Het verschil in opleidingsduur heeft te maken met de vooropleiding van de student. De eenjarige opleiding is met name bedoeld voor verpleegkundigen met een hbo-diploma.

Breederode HogeschoolInHollandNHL Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede  en Avans+ bieden een tweejarige opleiding tot POH-S aan. Zij verwachten de tweejarige variant nog enkele jaren aan te bieden. Het grootste verschil ten opzichte van de eenjarige variant is dat de tweejarige toegankelijk is voor doktersassistenten en mbo-verpleegkundigen.

Download hier het SSFH rapport dat een overzicht biedt van de geïnventariseerde opleidingen

Onderzoek overgangsregeling
Vertegenwoordigers van werkgevers en -nemers, onder wie de NVDA, zijn bezig met een overgangsregeling van de functie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg-somatiek (POH-S) naar die van de praktijkverpleegkundige. De overgang verloopt geleidelijk. De POH-S-functie blijft de komende jaren, naast die van de praktijkverpleegkundige, bestaan.

Aanbevelingen
Aanbevelingen in de ‘Eindrapportage Project Transitiefase POH-S’ zijn:

  1. houd de huidige POH-S functie aantrekkelijk
  2. houd de POH-S opleidingen (geactualiseerd) open tot de eerste praktijkverpleegkundigen in 2020 zijn opgeleid
  3. zorg voor doorgroeimogelijkheden voor de POH-S
  4. ontwikkel een intakeassessment voor het omscholen van de POH-S tot de functie praktijkverpleegkundige
  5. regel een passend bijscholingstraject voor de huidige POH-S

Meer informatie

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op