Opleidingen

JBp20150701-0026Bij ROC’s en particuliere opleidingsinstituten kun je de opleiding tot doktersassistent volgen. De opleiding op MBO-niveau 4 is gebaseerd op het kwalificatiedossier en het beroepscompetentieprofiel doktersassistent (2019).

Om de opleiding te volgen is een diploma nodig op tenminste het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KB).In de regel duurt de opleiding tot doktersassistent drie jaar. Er zijn kortere varianten. De opleiding kan als BOL (‘dagvariant’) of als BBL (‘werken/leren’) worden aangeboden. Opleidingen kunnen je informeren over de varianten die zij aanbieden en over de opleidingsduur.

Wees kritisch bij je keuze voor een opleiding!

Tips:

  • Ga na of de opleiding ingeschreven is in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Inschrijving in dit register betekent dat een opleiding voldoet aan de eisen die de beroepspraktijk en de overheid aan het onderwijs stellen.
  • Als je geen stage loopt, krijg je geen diploma. Informeer naar de ondersteuning die de opleiding geeft bij het vinden van een stageplaats. Kunnen ze je een stageplaats garanderen? Hebben ze goede contacten met werkgevers in jouw omgeving? Wat zijn de gevolgen als je geen stageplaats vindt?
  • Ga na hoeveel contacturen de opleiding telt, waar je les krijgt en op welke dagen. Wat is de (didactische en zorginhoudelijke) achtergrond van docenten?
  • Houdt de opleiding rekening met vrijstellingen door resultaten van Erkennen van Verworven Competenties (EVC)?
  • Hanteert de opleiding een klachtenprocedure?

Lijst van opleidingen

De NVDA heeft als beroepsorganisatie het leveren van kwaliteit en patiëntveiligheid hoog in het vaandel. Vooral als het gaat om de beroepsuitoefening. Let op: Alleen als je een CREBO-erkende opleiding hebt gevolgd, kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister Doktersassistent.

Vrijstellingen

Het is mogelijk dat een opleiding vrijstellingen geeft als je eerder een andere opleiding volgde en/of relevante werkervaring hebt. Bijvoorbeeld bij het werken als verzorgende, het verpleegkundig diploma of ander werk dat een overlap heeft met het werk van doktersassistent.

Het verlenen van vrijstellingen gaat via een EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties). Tijdens de procedure moeten kandidaten bewijsmateriaal aanleveren voor de ervaring die zij hebben opgedaan. Dat zijn bijvoorbeeld diploma’s, certificaten en verklaringen van werkgevers.

Vraag altijd aan de opleiding hoe ze omgaan met de uitkomsten van een EVC-procedure.

Stage en vergoedingen

In sommige cao’s (cao Huisartsenzorg en cao Ziekenhuizen) staat een modelovereenkomst stagiaires met informatie over vergoeding, salaris en afspraken over de opleiding. Voor stagiaires en praktijkbegeleiding bestaan vergoedingen via de SSFH (stichting sociaal fonds huisartsenzorg) en het Stagefonds Zorg.

Op zoek naar een stage?

Veel studenten lopen stage in de huisartsenzorg. Maar er zijn nog veel meer werkvelden waar het leuk is om te gaan werken. Denk daar eens aan als je een stageplek zoekt: een ziekenhuis, een ggd, jeugdgezondheidszorg, grote bedrijven, bloedbank, een arbodienst.

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg