Opleidingen

JBp20150701-0026Bij ROC’s en particuliere opleidingsinstituten kun je de opleiding tot doktersassistent volgen. De opleiding op MBO-niveau 4 is gebaseerd op het kwalificatiedossier en het beroepscompetentieprofiel.

Om de opleiding te volgen is een  diploma nodig op tenminste het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KB).In de regel duurt de opleiding tot doktersassistent drie jaar. Er zijn kortere varianten. De opleiding kan als BOL (‘dagvariant’) of als BBL (‘werken/leren’) worden aangeboden. Opleidingen kunnen je informeren over de varianten die zij aanbieden en over de opleidingsduur.

Wees kritisch bij je keuze voor een opleiding!

Lijst van opleidingen

De NVDA heeft als beroepsorganisatie het leveren van kwaliteit en patiëntveiligheid hoog in het vaandel. Vooral als het gaat om de beroepsuitoefening. In het bestand van het centraal register beroepsopleidingen (crebo) staan de erkende beroepsopleidingen door het ministerie van OCW of het ministerie van LNV.

Vrijstellingen

Als je al een andere opleiding volgde en/of relevante werkervaring opdeed, krijg je mogelijk voor onderdelen van de opleiding vrijstellingen. Hiervoor volg je een EVC-traject (EVC: eerder verworven competenties).

Stage en vergoedingen

In sommige cao’s (CAO Huisartsenzorg en CAO Ziekenhuizen) staat een modelovereenkomst stagiaires met informatie over vergoeding, salaris en afspraken over de opleiding. Voor stagiaires en praktijkbegeleiding bestaan vergoedingen via de SSFH (stichting sociaal fonds huisartsenzorg) en het Stagefonds Zorg.

Op zoek naar een stage?

Ga naar stagemarkt.nl Veel studenten lopen stage in de huisartsenzorg. Maar er zijn nog veel meer werkvelden waar het leuk is om te gaan werken. Denk daar eens aan als je een stageplek zoekt: een ziekenhuis, een ggd, jeugdgezondheidszorg, grote bedrijven, bloedbank, een arbodienst.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op