• Home
  • leden gestemd over de ‘reparatie’ van de opbouw en duur van de WW en WGA

leden gestemd over de ‘reparatie’ van de opbouw en duur van de WW en WGA

In de cao Huisartsenzorg ligt een voorstel tot een regeling waarbij alleen de werknemers de reparatie van de duur van de WW en de WGA gaan opbrengen. In tegenstelling tot de afspraak in 2015 willen werkgevers geen deel meer bijdragen aan de reparatie. We hebben deze nieuwe regeling aan jullie voorgelegd en gevraagd of jullie voor of tegen wilden stemmen. 809 doktersassistenten in de huisartsenzorg brachten hun stem uit. 86 procent is tegen en vraagt zich af waarom werkgevers niet meer aan de reparatie meedoen. Met de uitslag van de stemming gaan wij naar de Ledenraad (LR), het parlement van de NVDA. De LR neemt een besluit waarmee wij de onderhandelingen voor een nieuwe cao Huisartsenzorg ingaan.

In de Cao Huisartsenzorg is in 2015 een afspraak gemaakt tussen werknemersorganisaties waaronder de NVDA, met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen om de duur en opbouw van de WW en WGA te ‘repareren’. Dit was een gevolg van de nieuwe wetgeving waardoor de maximale duur van de WW en WGA werd terug gebracht tot 24 maanden.

Wat houdt het in?
Voorheen bouwde je één maand WW en WGA op per gewerkt jaar. In de toekomst bouw je na 10 jaar werken nog maar een halve maand per gewerkt jaar op. Je hebt daardoor recht op minder WW of WGA na 10 jaar. De maximale duur van de uitkering bij werkloosheid, is verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Dit kan gerepareerd kan worden in de cao.

Afspraak
In de cao Huisartsenzorg is het voornemen voor deze reparatie in het Principeakkoord van 2015 vastgelegd. De cao-partijen hebben zich bereid verklaard zich aan te sluiten bij de regeling die hiervoor op landelijk niveau nog zou worden gemaakt. Wij gingen er destijds vanuit dat de premie voor deze reparatie 0,2% van de loonsom zou bedragen én dat deze premie 50%-50% door de werkgevers en werknemers zou worden opgebracht.

Premieverdeling anders
De premie en de premieverdeling is echter hoger geworden dan cao-partijen in 2015 hadden voorzien. De premie zal in de komende jaren naar verwachting oplopen van 0,2% in 2018 naar 0,6% in 2022 (met een maximum van 0,75%) en moet alleen door de werknemers worden opgebracht. Doordat de uitgangspunten nu anders uitpakken wil de NVDA alleen maar instemmen met de aansluiting bij deze regeling als een representatief aantal leden zich uitspreekt voor deze regeling, want: het gaat ten koste van het loon. Daarnaast zijn op dit moment gelet op de arbeidsmarkt weinig mensen langer dan 2 jaar werkeloos, hoewel dat voor de 60 plus werknemer zonder baan wellicht anders zou liggen.

Wat kost jou dat?
De werknemerspremie wordt betaald uit het brutoloon en zal een werknemer met een modaal salaris van ongeveer €2500,- bruto per maand tussen de €60,- (2018) en €180,- (2022) per jaar bruto gaan kosten en maximaal 225,- bruto per jaar. Voor dit bedrag ben je bij een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar dus verzekerd van het oorspronkelijke recht op de WW en WGA. Waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat het fonds niet uitkeert als er niet genoeg geld in kas is.

Wat hebben we nu van jou nodig?
Met de werkgevers is afgesproken dat deze reparatie wordt vastgelegd in een afzonderlijke (landelijke) cao met een looptijd van 5 jaar. De reparatie van de WW en WGA in de sector Huisartsenzorg is pas van kracht als de leden hiermee hebben ingestemd. De stemming is 5 april gesloten. 809 doktersassistenten stemden, waarvan 86 procent tegen. Met deze uitslag gaan wij naar de Ledenraad (LR), het parlement van de NVDA.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op