FAQ NVDA

Alles uitvouwen

Ik wil mij niet laten vaccineren tegen Covid19. Waar moet ik rekening mee houden?

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor leden. Wil je lid worden? Meld je hier aan.

Moet ik mijn werkgever melden dat ik me wel of niet laat vaccineren?

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor leden. Wil je lid worden? Meld je hier aan.

Kan de bezetting in een huisartsenpraktijk minder zijn dan de LHV-norm?

Ja, dat kan. Soms heeft een huisarts minder doktersassistenten in de praktijk werken dan de LHV-norm voor bezetting aangeeft.

Je kunt echter niet méér personeel afdwingen bij je werkgever. Maar je kunt wél laten zien wat het aantal FTE volgens de kerncijfers en de normgegevens van de LHV zou zijn.

Meer informatie

 

Hoe kan ik mijn profiel bewerken?

Alle leden hebben een eigen profielpagina, deze zie je als je inlogt. Op deze pagina kun jij je gegevens updaten. Let op: een aantal velden moet je verplicht invullen.

Je kunt onderaan deze pagina ook je wachtwoord wijzigen.

Als wij van jou een goed werkend e-mailadres hebben, ontvang je uitnodigingen van nascholingen en de NVDA Nieuwsbrief in je mailbox. Zorg ervoor dat je gegevens up to date zijn!

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten? op de homepage kun je onder het kopje inloggen ‘wachtwoord vergeten’ aanklikken.

Hoe moet ik inloggen?

Als je lid bent van de NVDA heb je een lidregistratienummer gekregen. Dit nummer staat vermeld op de adressticker van het vakblad ‘De Doktersassistent”. Je hebt dit nummer nodig als je een nascholing bezoekt, én om in te loggen op het besloten deel van de website. Weet jij je lidregistratienummer niet (meer)? Neem dan contact op met het secretariaat van de NVDA op 030-263 10 40.

Ik wil praten met een vertrouwenspersoon, maar die is niet aanwezig op mijn werk. Wat nu?

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met agressie-incidenten, ongewenst gedrag en problemen in de samenwerking of conflicten. Omdat niet iedere huisartsenpraktijk of huisartsenpost een vertrouwenspersoon heeft, heeft SSFH voor deze organisaties een vertrouwenspersoon beschikbaar. SSFH is het Sociaal Fonds Huisartsenzorg waar de NVDA onderdeel van uitmaakt. Medewerkers kunnen zich, telefonisch of via de mail, melden bij de coördinerende vertrouwenspersoon. Naar de site van de SSFH Vertrouwenspersoon

Wat is het Kwaliteitsregister Doktersassistent?

De NVDA heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening hoog in het vaandel staan. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is bedoeld om te laten zien wat de doktersassistent allemaal kan. In het register houden doktersassistenten hun scholing en werkervaring bij. Er staan ruim 6000 doktersassistenten ingeschreven. Meer informatie

Hoe werkt het kwaliteitsregister?

Een registratie in het register vindt plaats op basis van het aanleveren van een gewaarmerkte kopie van je diploma en het onderschrijven van de NVDA Beroepscode. Herregistratie is om de vijf jaar en vindt plaats op basis van werkervaring en deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld scholing.

Hoe kan ik me registreren?

Ga naar www.kabiz.nl en kies onder de rubriek Beroepen voor doktersassistent. Maak een account aan via de knop ‘Ik ben doktersassistent en wil me registreren’. Nadat je een  account hebt aangemaakt, ontvang je per e-mail informatie en een link waarmee je de  eerste registratie kunt aanvragen. Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop aan de eisen is voldaan en Kabiz van jou ontvangen heeft:

  • gewaarmerkt kopie van het diploma
  • betaling van de registratiekosten

Wat is een gewaarmerkte kopie van het diploma?    

Om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten, vraagt Kabiz bij inschrijving naar een gewaarmerkte kopie van het diploma. Dit document dien je op te sturen naar Kabiz. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien.

 

Meer informatie

Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn diploma. Wat nu?

Bij de meeste ROC’s krijg je een gewaarmerkte kopie van je diploma mee als je klaar bent met de opleiding. Zo niet, dan kun je je diploma laten waarmerken bij Kabiz. Meer informatie is te vinden op de website van Kabiz.

Wat verandert er per 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 vindt een herregistratie plaats voor assistenten met een diploma ouder dan 1 juli 2011. Voor degenen die later zijn ingeschreven en een diploma hebben van na 1 juli 2011 geldt een termijn van vijf jaar vanaf de diplomadatum. De inschrijving  in het register heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om na die vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd te blijven, moeten doktersassistenten punten halen (100) en 2080 uren gewerkt hebben.

Wat is er veranderd in de criteria per 1 juli 2016?

De belangrijkste wijzigingen:

  • 60 punten uit scholing, waarvan 40 punten uit geaccrediteerde scholing
  • EHBO/reanimatie uit BHV telt mee
  • Examineren
  • Deelname intervisie
  • Profileren beroepsgroep

 Vergoedt mijn werkgever de (her)registratie?

CAO Huisartsenzorg
De werkgever vergoedt eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie van door cao-partijen erkende registers met een maximum van € 75,- netto.

CAO Ziekenhuizen
Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden
de kosten verbonden aan de initiële registratie vergoed, indien de werknemer de functie
daadwerkelijk uitoefent. De kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de
vijf jaar vergoed.

Waar verdien ik punten mee?

In de criteria van onze beroepsgroep staan alle activiteiten vermeld. Je kunt hierin lezen aan welke criteria een activiteit moet voldoen, welke bewijslast is gewenst en hoe de puntenberekening is. Denk aan het volgen van scholing, het bijwonen van congressen/symposia, stagiairs begeleiden, (actief) lid zijn van de NVDA, ontwikkelen van protocollen, visiteren in kader van scholingsaccreditatie, et cetera.

Kwaliteitscriteria 2011 – 2016
Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde scholing?

Geaccrediteerde scholing is vooraf getoetst en beoordeeld op kwaliteitscriteria en krijgt het  kwaliteitskeurmerk: ‘geaccrediteerd’ mee. Alleen scholingen die zijn geaccrediteerd via Kabiz, tellen mee als geaccrediteerd. Via de knop ‘Opleidingen’ in het digitaal portfolio kun je het geaccrediteerde scholingsaanbod vinden. Daar vind je ook alle scholingen van de NVDA.

Wat zijn de kosten van (her)registratie?

Registratiekosten € 77,-
Herregistratie € 99,-

 

Moet ik mijn punten meteen na een activiteit invoeren?

Voer zo snel mogelijk je punten in. Als je aan de werkervaringseis voldoet en het aantal punten (100) hebt behaald, is het raadzaam niet te wachten tot de datum van herregistratie. Houd je portfolio geregeld bij. Je kunt ook de data en de punten alvast invoeren zonder alle bewijslast zoals certificaten te uploaden. Dat kun je later doen. Kabiz controleert steekproefsgewijs de bewijslast. Je moet dan kunnen aantonen dat je de ingevoerde punten ook daadwerkelijk behaald hebt.

Hoe kan ik geaccrediteerde scholingen toevoegen?

Geaccrediteerde scholingen kunnen tot twee maanden na het aflopen van de accreditatietermijn alleen ingevoerd worden door de scholingsaanbieder. Is de termijn verlopen, dan kun je zelf de geaccrediteerde scholing invoeren. Uitgebreide instructies staan op www.kabiz.nl

Hoe kan ik niet-geaccrediteerde scholingen toevoegen?

Voordat je een niet-geaccrediteerde scholing toevoegt, bepaal je met behulp van de kwaliteitscriteria 2011 – 2016 of de kwaliteitscriteria 2016 – 2021 of de activiteit voldoet. In het digitaal portfolio klik je vervolgens op de knop ‘toevoegen’. In de criteria kun je zelf ook nagaan hoeveel punten je krijgt en welke bewijslast gewenst is. We raden aan om deze toe te voegen. Je kunt in een steekproef terecht komen waarin de bewijslast getoetst wordt.

Ik heb een triage-diploma. Krijg ik daar punten voor?

Nee, als je een triage-diploma hebt, krijg je geen punten, maar wel een aantekening in het Kwaliteitsregister Doktersassistent dat je ook triagist bent. Dit is zichtbaar in het openbare deel.

Moet ik als zzp-er hetzelfde aantal uren werkervaring halen?

De doktersassistent moet minimaal 2080 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in vijf jaar hebben verricht, in minimaal 36 maanden. Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde van acht uur per week in vijf jaar, uitgaande van 52 weken per jaar => 8 x 5 x 52 = 2080 uur. Dit is bruto, d.w.z. inclusief verlof, feestdagen, ziekte en vakantie. Een zzp-er vermenigvuldigt het declareerbaar aantal uren met factor 1,3. Dit komt neer op 1600 uren netto.

Ik ben geherregistreerd voor 1 juli 2016. Onder welke criteria val ik na 1 juli 2016?

Je valt onder de kwaliteitscriteria 2011-2016, en dus geldt bijvoorbeeld de eis van 20 punten behalen uit geaccrediteerde scholing. Wel mag je nieuwe items uit Kwaliteitscriteria 2016 – 2021 toevoegen aan je portfolio.

Ik schrijf me in 2017 in het register in en heb mijn diploma behaald in 1997, dus voor 1 juli 2011 (start register). In 2020 heb ik aan alle eisen voor herregistratie voldaan. Wat gebeurt er dan?

Bij de herregistratie wordt gekeken of je voldaan hebt aan de kwaliteitscriteria over de afgelopen vijf jaar. Je mag in dit geval de punten en uren meetellen vanaf 2015 (2020 – 5 jaar). In 2015 gelden de kwaliteitscriteria 2011- 2016. Voor de herregistratie wordt dan gekeken of je aan deze criteria voldoet.

 

Wat gebeurt er op 1 juli 2016 als ik niet voldoe aan de eisen?

Je bent dan per 1 juli 2016 diploma-geregistreerd. En dus niet meer kwaliteitsgeregistreerd. Tot het moment dat de 100 punten door jou behaald zijn en de 2080 uren werkervaring, bijvoorbeeld op 1 oktober 2016. Vanaf 1 oktober 2011 tellen dan de punten mee. Je valt onder de kwaliteitscriteria 2011 – 2016 voor herregistratie.

Kan ik dispensatie aanvragen?

De dispensatieregeling is voor beroepsbeoefenaren die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis maar onvoldoende punten hebben behaald. Met behulp van de dispensatieregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

Met een dispensatie krijg je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd. Aanvraagformulier via het digitaal portfolio op www.kabiz.nl. De aanvraag is te vinden bij het aanvragen van herregistratie. Eveneens vind je een voorbeeld van hoe het moet.

Hoeveel punten moet ik halen?

In de kwaliteitscriteria van 2011 – 2016 staat dat de doktersassistent minimaal 2080 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in vijf jaar moet hebben verricht in minimaal 36 maanden en dat de doktersassistent minimaal 100 punten deskundigheidsbevordering behaald moet hebben in vijf jaar. Dit laatste geldt ook voor zzp-ers.

Per 1 juli 2016 gelden de nieuwe Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Ik ben herintreder. Kan ik me aanmelden?

De herintredersregeling is voor beroepsbeoefenaren die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en/of onvoldoende punten hebben behaald. Met behulp van de herintredersregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

Daarnaast worden beroepsbeoefenaren met de herintrederregeling in de gelegenheid gesteld door middel van een scholings- en begeleidingsplan kwalitatief goede zorg te leveren volgens de huidige geldende normen. De herintreder krijgt een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd.

Het aanvraagformulier is te vinden bij het aanvragen van herregistratie. Je kunt ook een voorbeeld vinden van een dergelijke aanvraag. Aanvraagformulier via het digitaal portfolio

Ik zoek een nieuwe baan. Kunnen jullie helpen?

Jazeker. Kijk op onze vacaturepagina 

Wat is geaccrediteerde scholing?

Als je een geaccrediteerde opleiding of cursus volgt, dan wil dat zeggen dat deze inhoudelijk door de CADD is goedgekeurd. Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing is nodig om je kennis en kunde op peil te houden. Bovendien krijg je punten voor het Kwaliteitsregister Doktersassistenten.

Heeft het beroep doktersassistent titelbescherming?

still4

Helaas (nog) niet. In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en erkenning van het beroep, met titelbescherming.

Ik wil scholing volgen. Biedt de NVDA dit?

De NVDA vindt de kwaliteit van de beroepsuitoefening belangrijk om een zo goed mogelijke zorg aan patiënten te kunnen waarborgen. Na- en bijscholing zijn noodzakelijk als je in deze tijd doktersassistent bent. Als je lid bent van de NVDA ontvang je op onze scholingen ook nog eens forse korting! Je kunt scholingen volgen via de NVDA academie.

Naar de NVDA academie.

 

Ik heb een opmerking/idee

Heb je een idee of opmerking over de website? Mis je informatie? Of heb je een suggestie voor een artikel in De Doktersassistent? Of iets anders wat je graag kwijt wilt over het vak of de NVDA? Stuur een mail

Ik wil stagebegeleider worden

Wil je meer informatie over het begeleiden van stagiaires of stages in het algemeen? Ga dan naar stage of naar de website van Calibris  Advies.

Ik ben student. Kan ik dan ook lid worden?

Vanaf schooljaar 2018 is het lidmaatschap tijdens je hele opleiding als student gratis. Als je bezig bent met de opleiding tot doktersassistent en je wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je (toekomstige) vak, dan is het studentlidmaatschap zeker iets voor jou! De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten is namelijk dé beroepsvereniging van en voor doktersassistenten. En dus ook voor jou als student!

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen

Dat is jammer. Je kunt alleen schriftelijk opzeggen. Dit mag ook via de e-mail

Welke activiteiten zijn er bij mij in de buurt?

Iedereen die lid is van de NVDA is ingedeeld in een bepaalde regio en krijgt per e-mail bericht over scholingen en andere evenementen. Je kunt ook aangeven van meerdere regio’s berichten te willen ontvangen. Wij hebben dan wel een actueel e-mailadres nodig! Update zo nodig je gegevens.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 105,00 voor een heel jaar. Bij het lidmaatschap is het abonnement op het vakblad ‘De Doktersassistent’ inbegrepen.

 

Wanneer is de NVDA bereikbaar?

De NVDA is telefonisch bereikbaar op werkdagen of via de mail. Naar contact

Wat doet de NVDA voor doktersassistenten in ziekenhuizen?

De NVDA onderhandelt over arbeidsvoorwaarden in de CAO Ziekenhuizen. De NVDA is aangesloten bij NU’91 voor de CAO Ziekenhuizen.

 

Ik ben van baan/werkveld veranderd

Je kunt dit soort gegevens wijzigen en/of toevoegen in je profiel. Deze staat in je inlogscherm als je lid bent.

Ik ben verhuisd

Wijzig je gegevens in je profiel. Je vindt deze op de homepage in het inlogscherm.

Ik wil mijn gegevens veranderen

Wijzig je gegevens in je profiel. Je vindt deze op de homepage in het inlogscherm.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Ga naar het contactformulier om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Dit kan bij de webmaster

Waarom is het belangrijk dat ik als doktersassistent lid ben van de NVDA?

Doktersassistenten dragen zorg voor een laagdrempelige en toegankelijke zorg. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de (huis)arts en de patiënt in de gezondheidszorg. Doktersassistenten zijn professioneel, breed inzetbaar, zelfstandig en zijn een belangrijk eerste aanspreekpunt en coördinator binnen de ketenzorg.  De NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, behartigt jouw belangen. In de maatschappij bij de overheid, op de werkvloer en op de arbeidsmarkt.

We zitten aan tafel bij verschillende cao-onderhandelingen, geven gratis juridisch advies en bieden scholingen aan met forse kortingen. We leveren een inhoudelijke bijdrage aan tal van overleggen door de toegevoegde waarde van doktersassistenten in elk werkveld te benadrukken en organiseren een tweejaarlijks congres en evenementen in de regio.

Lid worden? Meld je aan!

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg