FAQ NVDA

Alles uitvouwen

Kan de bezetting in een huisartsenpraktijk minder zijn dan de LHV-norm?

Ja, dat kan. Soms heeft een huisarts minder doktersassistenten in de praktijk werken dan de LHV-norm van bezetting aangeeft.

Je kunt echter niet méér personeel afdwingen bij je werkgever. Maar je kunt wél laten zien wat het aantal FTE volgens de kerncijfers en de normgegevens van de LHV zou zijn.

Norm

Volgens de LHV is de norm in 2018 voor een praktijk met 2.095 patiënten: 1,23 FTE aan doktersassistenten en 0,41 FTE aan POH’s. Zijn er in jouw praktijk bijvoorbeeld 3.500 patiënten, dan is de norm 2,05 FTE aan doktersassistenten.

Vergoeding

In de vergoeding voor de huisarts zit een percentage voor het aantal FTE voor doktersassistenten. De zorgverzekeraars vergoeden dit.

 

Meer informatie

 

Hoe kan ik mijn profiel bewerken?

Alle leden hebben een eigen profielpagina, deze zie je als je inlogt. Op deze pagina kun jij je gegevens updaten. Let op: een aantal velden moet je verplicht invullen. Dat zie je aan het uitroepteken achter het veld.

Je kunt onderaan deze pagina ook je wachtwoord wijzigen.

Als wij van jou een goed werkend e-mailadres hebben, ontvang je nascholingen en de NVDA Nieuwsbrief in je mailbox. Zorg ervoor dat je gegevens up to date zijn!

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten? Maak gebruik van het contactformulier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe moet ik inloggen?

Als je lid bent van de NVDA heb je een lidregistratienummer gekregen. Dit nummer staat vermeld op de omslag van het vakblad ‘De Doktersassistent”. Je hebt dit nummer nodig als je een nascholing bezoekt, én om in te loggen op het besloten deel van de website. Weet jij je lidregistratienummer niet (meer)? Neem dan contact op met de NVDA op 030-263 10 40 en hou je postcode bij de hand. Wij vertellen je dan jouw lidregistratienummer.

Ik wil praten met een vertrouwenspersoon, maar die is niet aanwezig op mijn werk. Wat nu?

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met agressie-incidenten, ongewenst gedrag en problemen in de samenwerking of conflicten. Omdat niet iedere huisartsenpraktijk of huisartsenpost een vertrouwenspersoon heeft, heeft SSFH voor deze organisaties een vertrouwenspersoon beschikbaar. SSFH is het Sociaal Fonds Huisartsenzorg waar de NVDA onderdeel van uitmaakt. Medewerkers kunnen zich, telefonisch of via de mail, melden bij de coördinerende vertrouwenspersoon. Naar de site van de SSFH Vertrouwenspersoon

Wat is het Kwaliteitsregister Doktersassistent?

De NVDA heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening hoog in het vaandel staan. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is bedoeld om te laten zien wat de doktersassistent allemaal kan. In het register houden doktersassistenten hun scholing en werkervaring bij. Er staan ruim 5500 doktersassistenten ingeschreven. Meer informatie

Hoe werkt het?

Een registratie in het register vindt plaats op basis van het aanleveren van een gewaarmerkte kopie van je diploma en het onderschrijven van de NVDA Beroepscode. Herregistratie is om de vijf jaar en vindt plaats op basis van werkervaring en deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld scholing.

Hoe kan ik me registreren?

Ga naar www.kabiz.nl en kies onder de rubriek Beroepen voor doktersassistent. Maak een account aan via de knop ‘Ik ben doktersassistent en wil me registreren’. Nadat je een  account hebt aangemaakt, ontvang je per e-mail informatie en een link waarmee je de  eerste registratie kunt aanvragen. Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop aan de eisen is voldaan en Kabiz van jou ontvangen heeft:

 • gewaarmerkt kopie van het diploma
 • betaling van de registratiekosten

Wat is een gewaarmerkte kopie van het diploma?    

Om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten, vraagt Kabiz bij inschrijving naar een gewaarmerkte kopie van het diploma. Dit document dien je op te sturen naar Kabiz. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien. Meer informatie

Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn diploma. Wat nu?

Bij de meeste ROC’s krijg je een gewaarmerkte kopie van je diploma mee als je klaar bent met de opleiding. Zo niet, dan kun je kosteloos je diploma laten waarmerken bij Kabiz op woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur en op donderdag tussen 10.30 en 12.30 uur op het kantoor van Kabiz, Catharijnesingel 73, Utrecht.
Neem mee:

·         het originele diploma
·         kopie van het diploma
·         een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)
·         het inschrijfformulier na aanmelding op www.kabiz.nl (maak eerst een account aan)

Wat verandert er per 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 vindt een herregistratie plaats voor assistenten met een diploma ouder dan 1 juli 2011. Voor degenen die later zijn ingeschreven en een diploma hebben van na 1 juli 2011 geldt een termijn van vijf jaar vanaf de diplomadatum. De inschrijving  in het register heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om na die vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd te blijven, moeten doktersassistenten punten halen (100) en 2080 uren gewerkt hebben.

Wat is er veranderd in de criteria per 1 juli 2016?

De belangrijkste wijzigingen:

 • 60 punten uit scholing, waarvan 40 punten uit geaccrediteerde scholing
 • EHBO/reanimatie uit BHV telt wel mee
 • Examineren
 • Deelname intervisie
 • Profileren beroepsgroep

 Vergoedt mijn werkgever de (her)registratie?

 

In de CAO Huisartsenzorg vergoedt de werkgever eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie van door cao-partijen erkende registers met een maximum van € 75,-.

Ook in de CAO Ziekenhuizen staat dat een register die bij AMvB valt onder artikel 34 van de Wet BIG en die tevens lid is van een beroepsvereniging aangesloten bij een van de cao-partijen, worden eveneens de kosten vergoed die verbonden zijn aan de kwaliteitsregistratie indien de beroepsvereniging aan het begin van de looptijd van deze cao een kwaliteitsregister voert. Registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die op grond van lid 2 niet voor vergoeding in aanmerking komen kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed.

Waar verdien ik punten mee?

In de criteria van onze beroepsgroep staan alle activiteiten vermeld. Je kunt hierin lezen aan welke criteria een activiteit moet voldoen, welke bewijslast is gewenst en hoe de puntenberekening is. Denk aan het volgen van scholing, het bijwonen van congressen/symposia, stagiairs begeleiden, (actief) lid zijn van de NVDA, ontwikkelen van protocollen, visiteren in kader van scholingsaccreditatie, et cetera.

Kwaliteitscriteria 2011 – 2016
Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde scholing?

Geaccrediteerde scholing is vooraf getoetst en beoordeeld op kwaliteitscriteria en krijgt het  kwaliteitskeurmerk: ‘geaccrediteerd’ mee. Alleen scholingen die zijn geaccrediteerd via Kabiz, tellen mee als geaccrediteerd. Via de knop ‘Opleidingen’ in het digitaal portfolio kun je het geaccrediteerde scholingsaanbod vinden. Daar vind je ook alle scholingen van de NVDA.

Wat zijn de kosten van (her)registratie?

Registratiekosten € 70,-
Herregistratie € 90,-

 

Moet ik mijn punten meteen na een activiteit invoeren?

Voer zo snel mogelijk je punten in. Als je aan de werkervaringseis voldoet en het aantal punten (100) hebt behaald, is het raadzaam niet te wachten tot de datum van herregistratie. Houd je portfolio geregeld bij. Je kunt ook de data en de punten alvast invoeren zonder alle bewijslast zoals certificaten te uploaden. Dat kun je later doen. Kabiz controleert steekproefsgewijs de bewijslast. Je moet dan kunnen aantonen dat je de ingevoerde punten ook daadwerkelijk behaald hebt.

Hoe kan ik geaccrediteerde scholingen toevoegen?

Geaccrediteerde scholingen kunnen tot twee maanden na het aflopen van de accreditatietermijn alleen ingevoerd worden door de scholingsaanbieder. Is de termijn verlopen, dan kun je zelf de geaccrediteerde scholing invoeren. Uitgebreide instructies staan op www.kabiz.nl

Hoe kan ik niet-geaccrediteerde scholingen toevoegen?

Voordat je een niet-geaccrediteerde scholing toevoegt, bepaal je met behulp van de kwaliteitscriteria 2011 – 2016 of de kwaliteitscriteria 2016 – 2021 of de activiteit voldoet. In het digitaal portfolio klik je vervolgens op de knop ‘toevoegen’. In de criteria kun je zelf ook nagaan hoeveel punten je krijgt en welke bewijslast gewenst is. We raden aan om deze toe te voegen. Je kunt in een steekproef terecht komen waarin de bewijslast getoetst wordt.

Ik heb een triage-diploma. Krijg ik daar punten voor?

Nee, als je een triage-diploma hebt, krijg je geen punten, maar wel een aantekening in het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Deze is zichtbaar in het openbare deel.

Moet ik als zzp-er hetzelfde aantal uren werkervaring halen?

De doktersassistent moet minimaal 2080 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in vijf jaar hebben verricht, in minimaal 36 maanden. Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde van acht uur per week in vijf jaar, uitgaande van 52 weken per jaar => 8 x 5 x 52 = 2080 uur. Dit is bruto, d.w.z. inclusief verlof, feestdagen, ziekte en vakantie. Een zzp-er vermenigvuldigt het declareerbaar aantal uren met factor 1,3. Dit komt neer op 1600 uren netto.

Wat gebeurt er als ik me voor het eerst registreer na 1 juli 2016?

Je behaalt je diploma na 1 juli 2016, bijvoorbeeld op 17 november 2016 en je schrijft je in het register in op 1 januari 2017. Per 1 januari 2017 ben je kwaliteitsgeregistreerd tot 17 november 2021. Voor jou gelden de nieuwe Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Ik ben geherregistreerd voor 1 juli 2016. Onder welke criteria val ik na 1 juli 2016?

Je valt onder de kwaliteitscriteria 2011-2016, en dus geldt bijvoorbeeld de eis van 20 punten behalen uit geaccrediteerde scholing. Wel mag je nieuwe items uit Kwaliteitscriteria 2016 – 2021 toevoegen aan je portfolio.

Wat gebeurt er als ik na 1 juli 2011 een diploma heb behaald?

Per 1 juli 2016 gebeurt er niets, de diplomadatum is namelijk leidend. Je bent kwaliteit-geregistreerd tot vijf jaar na je diplomadatum. Heb je bijvoorbeeld op 20 september 2013 je diploma behaald, dan ben je kwaliteitsgeregistreerd tot 20 september 2018.

Ik schrijf me in 2017 in het register in en heb mijn diploma behaald in 1997, dus voor 1 juli 2011 (start register). In 2020 heb ik aan alle eisen voor herregistratie voldaan. Wat gebeurt er dan?

Bij de herregistratie wordt gekeken of je voldaan hebt aan de kwaliteitscriteria over de afgelopen vijf jaar. Je mag in dit geval de punten en uren meetellen vanaf 2015 (2020 – 5 jaar). In 2015 gelden de kwaliteitscriteria 2011- 2016. Voor de herregistratie wordt dan gekeken of je aan deze criteria voldoet.

 

Wat gebeurt er op 1 juli 2016 als ik niet voldoe aan de eisen?

Je bent dan per 1 juli 2016 diploma-geregistreerd. En dus niet meer kwaliteitsgeregistreerd. Tot het moment dat de 100 punten door jou behaald zijn en de 2080 uren werkervaring, bijvoorbeeld op 1 oktober 2016. Vanaf 1 oktober 2011 tellen dan de punten mee. Je valt onder de kwaliteitscriteria 2011 – 2016 voor herregistratie.

Kan ik dispensatie aanvragen?

De dispensatieregeling is voor beroepsbeoefenaren die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis maar onvoldoende punten hebben behaald. Met behulp van de dispensatieregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

Met een dispensatie krijg je een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd. Aanvraagformulier via het digitaal portfolio op www.kabiz.nl. De aanvraag is te vinden bij het aanvragen van herregistratie. Eveneens vind je een voorbeeld van hoe het moet.

Hoeveel punten moet ik halen?

In de kwaliteitscriteria van 2011 – 2016 staat dat de doktersassistent minimaal 2080 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in vijf jaar moet hebben verricht in minimaal 36 maanden en dat de doktersassistent minimaal 100 punten deskundigheidsbevordering behaald moet hebben in vijf jaar. Dit laatste geldt ook voor zzp-ers.

Per 1 juli 2016 gelden de nieuwe Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Ik ben herintreder. Kan ik me aanmelden?

De herintredersregeling is voor beroepsbeoefenaren die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en/of onvoldoende punten hebben behaald. Met behulp van de herintredersregeling wordt een inhaalslag gemaakt om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.

Daarnaast worden beroepsbeoefenaren met de herintrederregeling in de gelegenheid gesteld door middel van een scholings- en begeleidingsplan kwalitatief goede zorg te leveren volgens de huidige geldende normen. De herintreder krijgt een tijdelijke kwaliteitsregistratie. Na het succesvol uitvoeren van een plan van aanpak wordt de tijdelijke periodieke registratie omgezet in een definitieve periodieke registratie voor de resterende tijd.

Het aanvraagformulier is te vinden bij het aanvragen van herregistratie. Je kunt ook een voorbeeld vinden van een dergelijke aanvraag. Aanvraagformulier via het digitaal portfolio

Ik zoek een nieuwe baan. Kunnen jullie helpen?

Jazeker. Kijk snel bij de vacatures.

Wat is geaccrediteerde scholing?

Als je een geaccrediteerde opleiding of cursus volgt, dan wil dat zeggen dat deze inhoudelijk door de NVDA is goedgekeurd. Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing is nodig om je kennis en kunde op peil te houden. Bovendien krijg je punten voor het Kwaliteitsregister Doktersassistenten. En korting als je lid bent. Meer informatie

Heeft het beroep doktersassistent titelbescherming?

still4

Helaas (nog) niet. In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en titelbescherming. Teken de petitie!

Ik wil scholing volgen. Biedt de NVDA dit?

De NVDA vindt de kwaliteit van de beroepsuitoefening belangrijk om een zo goed mogelijke zorg aan patiënten te kunnen waarborgen. Na- en bijscholing zijn noodzakelijk als je in deze tijd doktersassistent bent. Als je lid bent van de NVDA ontvang je op onze scholingen ook nog eens forse korting!

Naar de NVDA academie.

 

Ik heb een opmerking/idee

Heb je een idee of opmerking over de website? Mis je informatie? Of heb je een suggestie voor een artikel in De Doktersassistent? Of iets anders wat je graag kwijt wilt over het vak of de NVDA? Stuur een mail

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

Een lidmaatschap biedt vele voordelen. Je:

 • blijft op de hoogte van bij- en nascholingen in jouw omgeving
 • krijgt uitnodigingen en belangrijke mededelingen
 • kunt ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • hebt toegang tot het ledendeel van de website
 • ontvangt gratis het vakblad De Doktersassistent, de maandelijkse nieuwsbrieven en alerts met bijvoorbeeld vacatures in je mailbox
 • hebt recht op gratis juridisch advies
 • Ook ontvang je korting op het tweejaarlijkse NVDA-congres en alle NVDA-scholing.
 • En als je een ziektekosten verzekering hebt bij……………………

Let op: In verschillende cao’s staat dat de werkgever (een deel van) de contributie vergoedt

Bij het lidmaatschap is een abonnement op het vakblad De Doktersassistent inbegrepen. Je hoeft je hiervoor niet apart aan te melden. Een lidmaatschap kost in 2018 € 102,50 per jaar. Meld je aan!

Ik wil stagebegeleider worden

Wil je meer informatie over het begeleiden van stages of stages in het algemeen? Ga dan naar stage of naar de website van Calibris. Per 1 januari 2016 gaat Calibris over in SBB.

Ik ben student. Kan ik dan ook lid worden?

Vanaf schooljaar 2018/2018 is het lidmaatschap tijdens je hele opleiding als student gratis. Als je bezig bent met de opleiding tot doktersassistent en je wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je (toekomstige) vak, dan is het studentlidmaatschap zeker iets voor jou! De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten is namelijk dé beroepsvereniging van en voor doktersassistenten. En dus ook voor jou als student!

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen

Dat is jammer. Je kunt alleen schriftelijk opzeggen. Dit mag ook via de e-mail

Welke activiteiten zijn er bij mij in de buurt?

Iedereen die lid is van de NVDA is ingedeeld in een bepaalde regio en krijgt per e-mail bericht over scholingen en andere evenementen. Je kunt ook aangeven van meerdere regio’s berichten te willen ontvangen. Wij hebben dan wel een actueel e-mailadres nodig! Update zo nodig je gegevens.

Kan ik me inzetten als actief lid voor de NVDA?

We zijn altijd op zoek naar actieve leden (ambassadeurs) op verschillende plaatsen in het land om bijvoorbeeld scholingen te coördineren. Als je lid bent, kun je inloggen en de profielen bekijken.

Als actief lid kun je ook zitting nemen in bijvoorbeeld een vakinhoudelijke commissie of in de Ledenraad, het parlement van de beroepsvereniging, en je vak eens van een andere, nieuwe kant leren zien. De meeste actieve leden vinden het een verrijking van hun vak.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

De kosten voor het lidmaatschap in 2018 zijn € 102,50 voor een heel jaar. Bij het lidmaatschap is het abonnement op het vakblad ‘De Doktersassistent’ inbegrepen.

Wanneer is de NVDA bereikbaar?

De NVDA is telefonisch bereikbaar op werkdagen of via de mail. Naar contact

Mijn vraag staat er niet bij of ik wil graag een toelichting

Neem contact op met Kabiz, via mail info@kabiz.nl of telefonisch: 0900 – 0400 694 (op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en op dinsdag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur, € 0,10 per minuut)

Ik wil een collega lid maken

Binnenkort weer online: de actie waarbij jij een cadeaubon krijgt en je collega korting op de contributie.

Ik ben van baan/werkveld veranderd

Je kunt dit soort gegevens wijzigen en/of toevoegen in je profiel. Deze staat in je inlogscherm als je lid bent.

Ik ben verhuisd

Wijzig je gegevens in je profiel. Je vindt deze op de homepage in het inlogscherm.

Ik wil mijn gegevens veranderen

Wijzig je gegevens in je profiel. Je vindt deze op de homepage in het inlogscherm.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt

Ga naar het contactformulier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Ga naar het contactformulier om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Dit kan bij de webmaster

Waarom is het belangrijk dat ik als doktersassistent lid ben van de NVDA?

Doktersassistenten dragen zorg voor een laagdrempelige en toegankelijke zorg. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de (huis)arts en de patiënt in de gezondheidszorg. Doktersassistenten zijn professioneel, breed inzetbaar, zelfstandig en zijn een belangrijk eerste aanspreekpunt en coördinator binnen de ketenzorg.  De NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, behartigt jouw belangen. In de maatschappij, op de werkvloer en op de arbeidsmarkt.

We zitten aan tafel bij verschillende cao-onderhandelingen, geven juridisch advies en bieden scholingen aan met forse kortingen. We leveren een inhoudelijke bijdrage aan tal van overleggen door de toegevoegde waarde van doktersassistenten in elk werkveld te benadrukken en organiseren een tweejaarlijks congres en evenementen in de regio.

Lid worden? Meld je aan!

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op