• Home
 • Wie wil de NVDA Ledenraad versterken?

Wie wil de NVDA Ledenraad versterken?

De Ledenraad zoekt enthousiaste collega’s. Vooral zij die werkzaam zijn in het ziekenhuis, in de jeugdgezondheidszorg, op een huisartsenpost of arbodienst. Meer weten of direct aanmelden? ledenraad@nvda.nl

De Ledenraad is een afvaardiging van onze leden, werkzaam in verschillende werkvelden en bepaalt op hoofdlijnen waar de vereniging uitvoering aan moet geven. Viermaal per jaar komt de Ledenraad bijeen om naast besluiten te nemen over de begroting en jaarrekening richting te geven aan het beleid van de vereniging. Speerpunten zijn de positionering, ontwikkeling en belangenbehartiging van het beroep.

De Ledenraad heeft een verbindende functie met het bestuur.

Wie zoeken we?

 • Je bent gediplomeerd doktersassistent en lid van de NVDA
 • Je hebt een brede blik en vindt het leuk vernieuwend te denken
 • Je wilt actief meepraten over de toekomst van het beroep en richting geven aan de doelen die voor
  de beroepsgroep belangrijk zijn
 • Je wilt leren over ontwikkelingen in het vak

Wat ga je doen?

 • Je stelt de doelen vast in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging
 • Je benoemt de bestuursleden
 • Je neemt besluiten over begroting en jaarrekening
 • Je vergadert vier keer per jaar en bereidt deze vergadering voor
 • Je bent aanwezig op de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt
 • Je wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van twee jaar en kunt
  twee keer herbenoemd worden.

Wat kun je verwachten?

 • Enthousiaste collega’s in de Ledenraad
 • Daadwerkelijk mee denken over landelijk en regionaal beleid
 • Uitbreiding van je netwerk
 • Een scholingsdag
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vergoedingsregeling
 • 2 punten per bijeenkomst voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent

Heb je interesse of vragen neem dan contact met ons op via ledenraad@nvda.nl of telefonisch met Kees Gillis, voorzitter van de Ledenraad,  030-2631040.

Lees meer

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg