• Home
  • Vooraankondiging onderzoek functiezwaarte triagist

Vooraankondiging onderzoek functiezwaarte triagist

In oktober krijgen triagisten binnen huisartsenposten per mail het verzoek mee te werken aan een onderzoek. De vragen uit het onderzoek gaan over de beleving van het werk en de functie van een triagist. Het onderzoek is een initiatief van de NVDA samen met werkgeverspartijen, verenigd in de SSFH, de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. De resultaten moeten leiden tot onder andere een objectieve functiewaardering en handvatten voor verbetering op functie-inhoud, opleiding, arbeidsomstandigheden, begeleiding/coaching en beloning.

De NVDA acht het onderzoek noodzakelijk gezien de vele ontwikkelingen binnen de functie, zoals de invoering van de NTS, diplomering/herregistratie en door ontwikkelingen van buitenaf in de zorg en in de maatschappij. Ook werkgevers krijgen een verzoek tot medewerking.

Let dus op je mail. We juichen deelname aan de enquête uiteraard van harte toe. Het is een unieke kans voor triagisten om zich uit te spreken over hun vak!

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg