• Home
  • Start uitnodigen griepprik 2022

Start uitnodigen griepprik 2022

Dit jaar is de doelgroep van de griepprik uitgebreid. Naast alle mensen ouder dan 60 jaar en mensen en kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep kunnen ook onder andere gezonde zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas, en mensen met epilepsie dit jaar de prik gratis halen.

Waarschijnlijk krijgt niet iedereen uit de nieuwe doelgroep dit najaar al een uitnodiging. Bijvoorbeeld omdat de medische aandoening bij de huisarts niet bekend is. Mensen die in één van de nieuwe groepen vallen, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tussen 1 oktober en 31 december contact opnemen met hun huisarts. De meeste uitnodigingen vallen tussen 1 oktober en medio november op de mat.

Belangrijkste wijzigingen griepvaccinatie 2022

  • Op advies van de Gezondheidsraad is de indicatiestelling voor de griepgroep herzien. Enerzijds is er een aantal groepen toegevoegd, anderzijds is het aantal (handmatig) ‘te beoordelen’ indicaties (onder leiding van een expertpanel van NHG en RIVM) drastisch verminderd.
  • Er is geen interval meer nodig tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie.
  • Bij mensen met (morbide) obesitas is het advies om te vaccineren met naalden van 38 mm.
  • Door de uitbreiding met de nieuwe doelgroepen (Gezondheidsraadadvies 2021) zal wilsbekwaamheid/wilsonbekwaamheid vaker relevant zijn. Dit komt omdat er meer kinderen uitgenodigd worden door toevoeging van de aandoeningen epilepsie en psychomotore retardatie. Ook de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking is uitgebreid.

Een uitgebreidere toelichting op de aanpassingen staat in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Geïndiceerde patiënten die mogelijk niet in het HIS te selecteren zijn en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich bij hun huisarts melden voor een griepvaccinatie. Het gaat dan om patiënten met morbide obesitas en patiënten met longschade als gevolg van COVID-19. Bij deze laatste groep moet de longarts de indicatie stellen. Patiënten die meer dan 22 weken zwanger zijn (zonder medische indicatie) kunnen zich eveneens bij de huisarts melden tot 31 december 2022. Er is een bureaukaart voor de griepvaccinatie voor zwangere vrouwen.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg