• Home
  • Selectie griepprik herzien

Selectie griepprik herzien

Eind 2021 heeft de Gezondheidsraad de indicatiestelling voor de griepvaccinatie herzien. Hierdoor komen enkele extra groepen in aanmerking voor de jaarlijkse griepprik. Ook heeft een expertpanel van NHG en RIVM heeft de gehele selectie voor griepvaccinatie herzien, met als uitgangspunt de juiste mensen uitnodigen met zo min mogelijk handwerk voor de doktersassistent. Belangrijk is dat de selectie dit jaar opnieuw en op basis van het HIS doet en niet op basis van de lijst van vorig jaar.

 

 

 

Doelgroepen griepprik 

De Gezondheidsraad adviseert welke doelgroepen in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het NHG vertaalt dit advies naar selectiecriteria voor de griepvaccinatie.  

Vorig jaar is er een nieuw Gezondheidsraadadvies gepubliceerd. Er zijn enkele nieuwe groepen toegevoegd aan de griepvaccinatie. Dit najaar komen de meeste mensen automatisch uit uw selectie van het HIS, maar er zijn enkele groepen die niet automatisch uit het HIS komen. Hiervoor is bijvoorbeeld een doorverwijzing vanuit de 2e lijn nodig (bij mensen met ex-covid met restschade) of hiervoor is extra registratie nodig door de huisarts (bij mensen met hoog BMI). Deze mensen willen mogelijk wél het griepvaccin krijgen. Daarom mogen deze mensen zich tussen 1 oktober en 31 december zelf melden. 

 

Griepprik ook voor gezonde zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad adviseerde ook de griepvaccinatie aan te bieden aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de 22e zwangerschapsweek. Zwangere vrouwen worden vanaf 2023 gevaccineerd door consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg), maar implementatie duurt langer dus ook deze vrouwen mogen zichzelf ook nog een jaartje melden bij de huisarts. De verloskundige zorgverlener zal hen hierover voorlichten. 

 

Dat kan veel makkelijker! 

Een expertpanel van het NHG en het RIVM heeft kritisch gekeken naar de huidige selectie voor griepvaccinatie en naar methoden om de opbrengst en efficiëntie daarvan te optimaliseren. Het panel heeft de selectiecriteria herzien, de beoordeling vereenvoudigd en het aantal ICPC-codes met ‘mogelijke indicatie’ teruggebracht van 62 naar 23. 

 

Waarop moet worden beoordeeld? 

Er zijn 2 categorieën van ‘mogelijke indicaties’:  

  • een ‘ICPC-verzamelcode’ waaronder een scala aan aandoeningen valt die    gedeeltelijk wel en gedeeltelijk geen indicatie zijn;  
  • een aanvullend criterium dat bepaalt of er een indicatie is. 

 

Betere selectie en minder handwerk op basis van ICPC-code: volume versus opbrengst 

Om te beoordelen of handmatige selectie noodzakelijk is, heeft het expertpanel gekeken naar het volume (de prevalentie) van bepaalde ICPC-codes en naar de opbrengst per code: het percentage patiënten dat een indicatie had voor de griepvaccinatie. 

 Meer informatie over de veranderingen binnen het proces van de griepvaccinatie kun je teruglezen in dit artikel van Huisarts en Wetenschap.  

 

 

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg