• Home
  • Schippers stelt beantwoorden Kamervragen over overbelaste HAPs uit

Schippers stelt beantwoorden Kamervragen over overbelaste HAPs uit

De NVDA volgt de politieke discussie over de overbelaste huisartsenposten op de voet. Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn.

Brief van de minister aan SP-Kamerlid:

Geachte voorzitter,
De vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn (2017Z11618) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat er nadere informatie moet worden opgevraagd. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg