• Home
  • Overleg cao Huisartsenzorg stopgezet

Overleg cao Huisartsenzorg stopgezet

De gesprekken over een nieuwe cao Huisartsenzorg zijn na 6 overlegrondes vastgelopen. De werkgevers hebben ons laten weten dat de verschillen te groot zijn om nu tot een akkoord te komen.

Eind 2016 zijn NVDA en andere werknemersorganisaties met de LHV en InEen in overleg gegaan om tot verlenging en vernieuwing van de per 1 maart 2017 verlopen Cao Huisartsenzorg te komen. In het overleg is gesproken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de werkdruk, scholing en loonsverhoging, maar ook over de uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving en functie van triagisten.

Afgelopen week bleek dat werkgevers- en werknemerspartijen met name op het punt van de gewenste en geboden loonruimte te ver uit elkaar liggen. Deze conclusie heeft geleid tot een opschorting – i.e. een tijdelijke stopzetting – van de onderhandelingen. Beide delegaties hebben uitgesproken dat ze zich de komende tijd onderling en met hun achterbannen zullen beraden.

NVDA houdt jullie op de hoogte van de mogelijke hervatting van de onderhandelingen en de uitkomsten van het overleg.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg