• Home
  • NVDA zoekt een bestuurslid Deskundigheidsbevordering

NVDA zoekt een bestuurslid Deskundigheidsbevordering

Jezelf als doktersassistent blijven ontwikkelen, dat wil jij toch ook? En wil jij daarnaast nét even een stapje meer doen? Ben je praktisch? De NVDA zoekt een doktersassistent die als bestuurslid een bijdrage wil leveren aan de bij- en nascholingen (deskundigheidsbevordering).  

Je houdt je dan bezig met vragen als:

  • Voor welke nieuwe onderwerpen zouden we scholing moeten ontwikkelen?
  • Welke onderwerpen kunnen we opnemen in de NVDA academie?
  • Wat moeten we veranderen aan de opleiding doktersassistent?

Als bestuurslid ben je als portefeuillehouder tevens voorzitter van de Commissie Deskundigheidsbevordering. De leden van deze commissie adviseren het bestuur over een systeem van permanente educatie. Daartoe zijn er raakvlakken met het Kwaliteitsregister, de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel van de doktersassistenten.

Vacature: Profiel-portefeuillehouder-deskundigheidsbevordering-oktober-2020

Iets voor jou?

We zijn op zoek naar versterking van ons landelijk NVDA-bestuur. Het bestuur vergadert tien keer per jaar in Utrecht op de eerste donderdag van de maand van 18.30 tot 21.00 uur. Het bestuurslidmaatschap kent een jaarlijkse vergoeding.

Een bestuurslidmaatschap vraagt een investering in tijd, maar –zeggen alle vrijwilligers– je krijgt er een hoop voor terug: directe invloed, meer inzicht en kennis van en over je beroep en veel nieuwe contacten met collega doktersassistenten die allemaal hun eigen ervaringen inbrengen. Als bestuurslid oefen je direct invloed uit op het beleid van de NVDA.

Goede voorbeeld

We gaan ervan uit dat je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Doktersassistent.

Een vergadering bijwonen als toehoorder?

Wil je een keer kennismaken? Als het je leuk lijkt om de doktersassistenten te vertegenwoordigen, kun je eerst een aantal keren de bestuursvergadering als toehoorder bijwonen. Daarna kun je beslissen of je wel of niet wilt toetreden.

Interesse?

Mail naar bestuur@nvda.nl en we maken graag kennis met je.

Mede namens het NVDA-bestuur,
Kees Gillis, voorzitter
Jellie Klaver, directeur

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg