• Home
  • NVDA ledenraad op zoek naar enthousiaste collega’s

NVDA ledenraad op zoek naar enthousiaste collega’s

De ledenraad is op zoek naar enthousiaste collega’s die zin en tijd hebben de Ledenraad te komen versterken. Met name zij die werkzaam zijn in het ziekenhuis, in de jeugdgezondheidszorg, op een huisartsenpost of arbodienst worden uitgenodigd om te reageren. De Ledenraad heeft een verbindende functie met het bestuur.

De Ledenraad is een afvaardiging van onze leden, werkzaam in verschillende werkvelden en bepaalt op hoofdlijnen waar de vereniging uitvoering aan moet geven.
Viermaal per jaar komt de Ledenraad bijeen om naast besluiten te nemen over de begroting en jaarrekening richting te geven aan het beleid van de vereniging. Speerpunten zijn de positionering, ontwikkeling en belangenbehartiging van het beroep.

Wie ben jij?
– Je bent gediplomeerd doktersassistent en lid van de NVDA
– je hebt een brede blik en vindt het leuk vernieuwend te denken
– je wilt actief meepraten over de toekomst van het beroep en richting geven aan de doelen die voor
de beroepsgroep belangrijk zijn
– je wilt leren over ontwikkelingen in het vak

Wat houdt het in?
– je stelt de doelen vast in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging
– je benoemt de bestuursleden
– je neemt besluiten over begroting en jaarrekening
– je vergadert vier keer per jaar en bereidt deze voor
– je bent aanwezig op de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt
– je wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van twee jaar en kunt max.
twee keer herbenoemd worden.

Wat kun je verwachten?
– enthousiaste collega’s in de ledenraad
– daadwerkelijk mee denken over landelijk en regionaal beleid
– uitbreiding van je netwerk
– een scholingsdag
– persoonlijke ontwikkeling
– vergoedingsregeling
– 2 punten per bijeenkomst voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent

Heb je interesse of vragen neem dan contact met ons op via ledenraad@nvda.nl of telefonisch met
Kees Gillis, voorzitter van de Ledenraad via ons bestuurssecretariaat T 030-263140.
Kijk voor de volledige beschrijving op www.nvda.nl/ledenraad. (eerst inloggen).

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg