• Home
  • Mensen met medische indicatie en 70 plussers voorrang bij griepprik

Mensen met medische indicatie en 70 plussers voorrang bij griepprik

Uit de monitoring van de (na)bestellingen van de griepprik en vragenlijsten die zijn uitgezet onder huisartsen blijkt dat de vraag naar de griepprik het aantal beschikbare vaccins lijkt te overstijgen. De maatregel om een maximum in te stellen op de te bestellen vaccins blijkt onvoldoende. Daarom heeft staatsecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, besloten om gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar te vragen in eerste instantie af te zien van de griepprik. Huisartsen wordt gevraagd om mensen met een medische indicatie en mensen van 70 jaar en ouder voorrang te geven bij het vaccineren. Half november wordt gekeken hoe het aanbod van vaccins zich verhoudt tot de vraag die er dan nog is naar vaccins. Op basis daarvan komt er een plan in afstemming met NHG en LHV  hoe de overgebleven vaccins verder verdeeld moeten worden.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg