• Home
  • Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering van de NVDA

Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering van de NVDA

Het bestuur van de NVDA nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Door alle geldende corona maatregelen vindt deze Algemene Ledenvergadering later in het jaar plaats dan gebruikelijk.

Voor deze bijeenkomst gelden strikte regels om zo te kunnen voldoen aan de corona maatregelen. Wij verwijzen je daarvoor naar de agenda.

Waar en wanneer

  • Zaterdag 10 oktober 2020, 10.00 uur tot 14.30 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur)
  • Spant!, Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum

Aanmelden

Vanwege Covid-19, de toezending van de vergaderstukken en de bestelling van de lunch, ontvangen wij graag je verplichte aanmelding vóór 20 september 2020. Aanmelden kan uitsluitend via de website, www.nvda.nl/alv2020.

Workshop

Na de lunchpauze verzorgt Joost Zaat een workshop ‘Bestaat de doktersassistent eigenlijk nog wel over 10 jaar? Hoe denk jij daarover?’ Voor deze workshop ontvang je één punt voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent, die je kunt uploaden in Kabiz. Bijwoning van de ledenvergadering levert twee punten op in je digitaal portfolio van het Kwaliteitsregister Doktersassistent. De NVDA voert deze punten in. Als bewijslast dient de presentielijst te zijn ondertekend met duidelijke vermelding van je lidnummer en het nummer van Kabiz.

De vergaderstukken voor de ALV sturen we na 20 september 2020 per mail toe.

Graag tot 10 oktober 2020!

Met vriendelijke groet,
Candy Smit,
Secretaris NVDA.

Zie ook

 

 

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg