• Home
  • Meerjarenbeleidsplan MJB 2020-2024

Meerjarenbeleidsplan MJB 2020-2024

Het bestuur en de ledenraad hebben het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor 2020-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de komende jaren richting aan het beleid van de NVDA.

Het beleidsplan beschrijft hoe de NVDA samen met haar stakeholders en de (landelijke en lokale) samenwerkingspartners wil bijdragen aan het versterken van de positie van doktersassistenten.

Alleen voor leden (inloggen)

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg