• Home
  • Let op juiste registratie van griep- en pneumokokkenvaccinatie

Let op juiste registratie van griep- en pneumokokkenvaccinatie

De griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagnes zijn op dit moment in volle gang. Na het vaccinatiespreekuur is het belangrijk dat de vaccinatie op de juiste wijze in het HIS wordt geregistreerd.

Eenduidige registratie is bijvoorbeeld van belang om bij calamiteiten de patiënt snel te kunnen benaderen. Ook bepaalt NIVEL de landelijke vaccinatiegraad op basis van de duur jou geregistreerde gegevens.

Registratie gebeurt op dit moment in huisartspraktijken niet altijd volledig. Praktijken registreren de vaccinaties vaak al jaren op dezelfde manier, terwijl de registratie-eisen sinds invoering de van de pneumokokkenvaccinatie zijn uitgebreid.

Vastlegging

De vaccinatie wordt op de juiste wijze vastgelegd via de preventiemodule in een episode onder ICPC R44 (immunisatie/preventieve medicatie), aangevuld met een medicatievoorschrift voor het griep- of pneumokokkenvaccin.

Door ook het medicatievoorschrift van het toegediende vaccin te registreren blijft duidelijk om welk vaccin het gaat. Van de toegediende vaccinaties wordt daarnaast het batchnummer vastgelegd als onderdeel van het voorschrift. Hiermee kan snel nagegaan worden of er een oorzakelijk verband is tussen het toegediende vaccin en een (al dan niet ernstige) bijwerking kort na vaccinatie.

De HIS-leveranciers ondersteunen hierin met een eenvoudige (semi)automatische handeling. De invulling hiervan verschilt per HIS-leverancier. Indien je alle stappen uit de preventiemodule doorloopt wordt de vaccinatie automatisch juist geregistreerd.

We willen je vragen dit jaar extra aandacht te hebben voor juiste registratie.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg