• Home
  • Iets voor jou? De NVDA zoekt twee bestuursleden

Iets voor jou? De NVDA zoekt twee bestuursleden

Wil jij ook bijdragen aan de ontwikkeling van je beroep? In het bestuur is nog plaats voor twee bestuursleden: één doktersassistent met aandachtsgebied Deskundigheidsbevordering en één doktersassistent uit het werkveld ziekenhuizen. Iets voor jou?

We zijn op zoek naar versterking van ons landelijk NVDA-bestuur. Het bestuur vergadert tien keer per jaar in Utrecht op de eerste donderdag van de maand van 18.30 tot 21.00 uur. Het bestuurslidmaatschap kent een jaarlijkse vergoeding.

Een bestuurslidmaatschap vraagt een investering in tijd, maar –zeggen alle vrijwilligers– je krijgt er een hoop voor terug: directe invloed, meer inzicht en kennis van en over je beroep en veel nieuwe contacten met collega doktersassistenten die allemaal hun eigen ervaringen inbrengen. Als bestuurslid oefen je direct invloed uit op het beleid van de NVDA.

Een vergadering bijwonen als toehoorder?

Als het je leuk lijkt om de doktersassistenten te vertegenwoordigen, kun je eerst een aantal keren de bestuursvergadering als toehoorder bijwonen. Daarna kun je beslissen of je wel of niet wilt toetreden.

We zijn op zoek naar een doktersassistent die affiniteit heeft met het aandachtsgebied Deskundigheidsbevordering en een doktersassistent uit het werkveld Ziekenhuizen.

Interesse?

Lees meer in het profiel bestuur of in het profiel commissies.

Mail naar bestuurssecretariaat@nvda.nl en we maken graag kennis met je.

Mede namens het NVDA-bestuur,
Kees Gillis, voorzitter
Jellie Klaver, directeur

Meer informatie

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg