• Home
  • Herziene versie 2016 handleiding griepprik

Herziene versie 2016 handleiding griepprik

De nieuwe versie van de NHG-SNPG Handleiding Influenzavaccinatie staat op de site. De versie van juni 2015 is vooral aangepast op de punten veiligheidsnaalden en patiënten met chemotherapie. Versie november 2016

Met ingang van het komende campagnejaar 2016/2017 zijn de influenzavaccins zonder naald geleverd. Veiligheidsnaalden moeten apart besteld worden door de huisartsen en instellingsartsen. Dit is het gevolg van een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit dat stelt dat gebruik van veiligheidsnaalden verplicht is om prikaccidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Op www.snpg.nl vind je belangrijke informatie over het bestellen en het werken met de naalden.

Waarom geef je de griepprik?
Kinderen en volwassenen met een medische indicatie voor griepvaccinatie en mensen van 60 jaar en ouder ontvangen ieder najaar een uitnodiging van de huisarts voor de griepprik. Dit valt binnen het Nationaal Programma Grieppreventie. Er zijn voldoende aanwijzingen dat vaccinatie beschermt tegen griep en de complicaties daarvan. Meer informatie over de griepprik.

Op de praktijk
De meeste patiënten krijgen de griepvaccinatie tijdens het vaccinatiespreekuur. Er zijn ook patiënten die je de griepvaccinatie tussendoor of in combinatie met een consult bij de huisarts geeft. Volgens de Wet BIG is het geven van een injectie zoals de griepvaccinatie een voorbehouden handeling. De arts mag onder voorwaarden opdracht geven aan de doktersassistent om de vaccinatie uit te voeren.

Informatie voor je patiënt
Patiënten die meer willen weten over griep en de griepvaccinatie kan je verwijzen naar www.rivm.nl/griepprik of naar www.thuisarts.nl/griep.

Naar dossier griepvaccinatie

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg