• Home
  • Herziene praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Herziene praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vanaf half 2023 vindt er in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een aantal veranderingen plaats. De NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is op onderdelen herzien en nu ook in een praktische webvariant beschikbaar.

Belangrijkste aandachtspunten:

  • De zelfafnameset is een gelijkwaardig alternatief voor de cervixuitstrijk
  • De zelfafnameset wordt breder ingezet
  • Laboratoria en testmaterialen zijn gewijzigd

Zelfafnameset

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de zelfafnameset (ZAS) breder ingezet en als gelijkwaardig alternatief voor de cervixuitstrijk gepresenteerd. De ZAS wordt bij 30-jarigen direct bij de eerste uitnodiging meegestuurd. Bij genodigden van 35 jaar of ouder wordt de optie een ZAS aan te vragen in de eerste uitnodiging vermeld. De ZAS wordt automatisch toegestuurd bij de herinneringsbrief.

Overige wijzigingen

  • Het screeningsonderzoek (zowel HPV-test als cytologie) wordt uitgevoerd in 3 verschillende screeningslaboratoria. Eerst waren dat er 5. Het is dus mogelijk dat u te maken krijgt met een ander laboratorium, andere verzendmaterialen en een andere koeriersdienst.
  • Sommige testmaterialen zijn veranderd. De ZAS is van een ander merk en type brush. Ook de HPV-tests die laboratoria uitvoeren zijn van een ander merk. De cervix-brushes en fixatievloeistof die u in de praktijk gebruikt zijn hetzelfde gebleven.
  • Voor de volledigheid zijn ook de belangrijkste wijzigingen in 2022 genoemd in de praktijkhandleiding.

Informatiepakket

In de derde week van juni heeft Bevolkingsonderzoek Nederland een informatiepakket gestuurd met daarin onder andere de nieuwe ZAS, voorbeeld van de uitnodigingsbrief en folder, de gewijzigde stappenkaart. Zo ben je optimaal voorbereid op eventuele vragen van patiënten.

Uitstrijkjes: het belang van scholing en voldoende bekwaamheid

Helaas zien we al een aantal jaar dat de kwaliteit van de uitstrijkjes achteruitgaat. De afgelopen jaren is het aantal uitstrijkjes waarin geen endocervicale cellen zichtbaar zijn (PAP0) gestegen naar bijna 30%.

We adviseren doktersassistenten die uitstrijkjes maken jaarlijks de e-learning Cervixscreening te doorlopen. Ook is volgens schattingen een minimum van 10 uitstrijkjes per jaar nodig om voldoende bekwaam te blijven.

Zie in de Praktijkhandleiding ook het hoofdstuk Uitstrijkje in de huisartsenpraktijk voor verdere toelichting.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg