• Home
  • Nieuw advies Gezondheidsraad: extra doelgroepen voor griepprik

Nieuw advies Gezondheidsraad: extra doelgroepen voor griepprik

Nieuw advies
De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. Op 20 september heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over influenzavaccinatie, waarin de indicatiestelling voor de griepvaccinatie is herzien. In het advies zijn extra doelgroepen benoemd die baat hebben bij de griepvaccinatie, zoals zwangere vrouwen en ex-covid patiënten met longschade. Aangezien het advies aan de vooravond van de vaccinatiecampagne is gepubliceerd, is het niet mogelijk deze nieuwe indicaties mee te nemen in de campagne van 2021. Naar verwachting zullen er vragen komen en zullen mogelijk sommige mensen uit deze doelgroepen zich zo kwetsbaar voelen dat zij een griepprik willen ontvangen

Patiënten mogen zich zelf melden
De staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat mensen uit de extra doelgroepen de gelegenheid krijgen om zich dit jaar te laten vaccineren. Deze patiënten kunnen zich tussen 1 oktober en 1 november bij de huisarts melden. Deze patiënten mogen in het najaar van 2021 vanuit het NPG gevaccineerd worden. De verwachting is dat er per praktijk 10 – 15 extra patiënten zijn.

Voor meer informatie over de werkwijze voor het vaccineren van deze nieuwe doelgroepen in 2021 zie het addendum griepvaccinatie op de praktijkhandleiding van het NHG.

Meer informatie voor patiënten en antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hier.

Download hier de bureaukaart speciaal opgesteld voor doktersassistenten.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg