• Home
  • Extra vergoeding voor stages uit fonds

Extra vergoeding voor stages uit fonds

Vanaf het schooljaar 2014-2015 vallen alle opleidingsplaatsen voor doktersassistenten onder het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS.

Werkgevers die doktersassistenten een opleidingsplaats bieden komen in aanmerking voor deze vergoeding. Bijvoorbeeld voor een stageplaats (voor de BOL-opleiding tot doktersassistent) of een leerarbeidsplaats (voor de BBL-opleiding tot doktersassistent).

Voorwaarden
Voorwaarde is dat de organisatie een erkend leerbedrijf is. Zie voor meer informatie hierover de site van Calibris.

Extra geld
De vergoeding komt bovenop de vergoeding voor de praktijkbegeleiding van € 100 bruto per maand, die de SSFH verstrekt aan werkgevers die een stageplaats bieden. De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds bepaalt VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen.

Formulier komt vanzelf
Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen en stageplaatsen hebben gerealiseerd, ontvangen na afloop van het schooljaar een vooraf ingevuld formulier van het ministerie voor de aanvraag van deze extra vergoeding. Zij hoeven het formulier alleen maar te controleren en terug te zenden. De vergoeding vanuit het SSFH moeten werkgevers aanvragen bij de SSFH. Deze aanvraag verloopt niet automatisch.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg