• Home
  • Duurzame Inzetbaarheid en SSFH

Duurzame Inzetbaarheid en SSFH

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is benieuwd wat je hebt gehad aan de duurzame-inzetbaarheidsactiviteiten van SSFH tot nu toe. En waar je de komende jaren behoefte aan hebt.

SSFH brengt dit met een enquête in kaart, zodat zij nog beter weet wat er leeft en daardoor kan inspelen op de behoeften van de ondervraagden. Wij hopen van harte dat je de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. De enquête neemt circa 10 minuten tijd in beslag.

Op de website van SSFH volgen de resultaten van deze enquête en de vervolgstappen.

Goed voor elkaar

Vanaf 2019 besteedt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) in een programma extra aandacht aan duurzame inzetbaarheid van de werknemers in de huisartsenvoorziening. Dit gebeurt onder de noemer ‘Goed voor elkaar’.

De vraag naar huisartsenzorg is immers in de afgelopen jaren flink gegroeid en de zorgvraag is daarbij ook complexer geworden. Aan de werknemers worden andere eisen gesteld en er wordt om nieuwe skills gevraagd. Werkgevers hebben steeds meer moeite om voldoende en goed gekwalificeerde zorgprofessionals te vinden. De werkdruk kan, mede door deze facetten, als hoog worden ervaren.

Temeer omdat te allen tijde de huisartsenvoorziening open moet blijven om de reguliere, chronische en acute zorg op te vangen. Daarom is het belangrijk om als werkgever en werknemer samen aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid, zodat mensen met behoud van gezondheid en welzijn hun functie kunnen blijven uitvoeren op de werkvloer.

Binnenkort beslist SSFH over haar beleidsplan voor 2021 en volgende jaren. Ook daar neemt duurzame inzetbaarheid een belangrijke plaats in.

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg