• Home
  • De NVDA zoekt bestuursleden

De NVDA zoekt bestuursleden

Wil jij ook bijdragen aan de ontwikkeling van je beroep? De NVDA zoekt leden voor het NVDA-bestuur. 

We zijn op zoek naar versterking van ons landelijk NVDA-bestuur. Het bestuur vergadert tien keer per jaar in Utrecht op een donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur. Het bestuurslidmaatschap kent een jaarlijkse vergoeding.

Een bestuurslidmaatschap vraagt een investering in tijd, maar – zeggen alle vrijwilligers – je krijgt er een hoop voor terug: directe invloed, meer inzicht en kennis van en over je beroep en veel nieuwe contacten met collega doktersassistenten die allemaal hun eigen ervaringen inbrengen. Als bestuurslid oefen je direct invloed uit op het beleid van de NVDA.

Een vergadering bijwonen als toehoorder?

Als het je leuk lijkt om de doktersassistenten te vertegenwoordigen, kun je eerst een aantal keren de bestuursvergadering als toehoorder bijwonen. Daarna kun je beslissen of je wel of niet wilt toetreden.

We vragen doktersassistenten uit de werkvelden ziekenhuizen, arbo en jeugdgezondheidszorg zeker om te reageren, omdat we deze werkvelden in het bestuur extra vertegenwoordigd willen zien.

Interesse?

Mail bestuurssecretariaat@nvda.nl en we maken graag kennis met je!

Mede namens het NVDA-bestuur.
Kees Gillis (voorzitter) en Jellie Klaver (directeur)

 

Zie ook 

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op