• Home
 • Herregistratie triagisten: Houd je portfolio bij!

Herregistratie triagisten: Houd je portfolio bij!

JBp20150618-3948Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. De werkwijze voor herregistratie  is als volgt:

 1. Je registratie verloopt vijf jaar na behalen van je diploma of de laatste herregistratie
 2. Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vijf keer per jaar organiseert (zie data hieronder)
 3. Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde dient de aanvraag voor herregistratie van je diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn. Houd bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
 4. De aanvraag gebeurt met het formulier: Aanvraagformulier herregistratie triagist ondertekend door jou en de huisartsenpost waar je werkzaam bent (indien van toepassing)
 5. De aanvrager is jouw HDS. Je draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet portfolio
 6. De aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris AdviesPlanning herregistratie rondes
  Vrijdag 22 januari 2016
  Vrijdag 15 april 2016
  Vrijdag 1 juli 2016
  Vrijdag 2 september 2016
  Vrijdag 18 november 2016

Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. De behandeling van een aanvraag neemt circa zes weken in beslag. Voor het indienen van een aanvraag voor herregistratie dien je het formulier aanvraag herregistratie diploma triagist te gebruiken. Dit formulier kun je downloaden op de site van Calibris Advies.

Eisen voor herregistratie
Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie kijkt de toetsingscommissie naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties.

Meer informatie

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op