• Home
  • Beroepscode en Beroepscompetentieprofiel 2019 online!

Beroepscode en Beroepscompetentieprofiel 2019 online!

Voor de NVDA staat de kwaliteit van de beroepsuitoefening op nummer 1. Twee belangrijke instrumenten om deze kwaliteit te borgen zijn het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (BCP) en de Beroepscode Doktersassistent (BC). Beiden in 2019 vernieuwd.

Leden kunnen de brochures online inzien (na inloggen). Je kunt het Beroepscompetentieprofiel en de beroepscode bestellen.

Beroepscompetentieprofiel
Welke kennis en vaardigheden heeft een doktersassistent in huis? En dient zij te onderhouden? De centrale positie die de doktersassistent inneemt in verschillende werkvelden stelt eisen aan haar competentie-ontwikkeling. Het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (BCP) is in 2019 vernieuwd. Het BCP biedt een handreiking aan doktersassistenten zelf, werkgevers en onderwijs en is gelegitimeerd door de LHV, Ineen, NHG en AJN.

Brochure online lezen (alleen voor leden na inloggen)

Beroepscode 
In de dagelijkse beroepspraktijk kan een doktersassistent voor ethische kwesties, lastige keuzen en morele dilemma’s komen te staan. Hoe te handelen? Wat is de juiste houding? Het BC biedt regels en richtlijnen. En uitleg over wettelijke kaders. Extra aandacht is er voor meldplicht, beroepsgeheim, medische incidenten en omgaan met social media.

 

Brochure online lezen (alleen voor leden na inloggen)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg