• Home
  • Algemene Ledenvergadering NVDA

Algemene Ledenvergadering NVDA

Wil jij ook meedenken en meepraten over de ontwikkelingen met betrekking tot jouw vakgebied? Dat kan tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVDA!

Het bestuur van de NVDA nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Meld je aan.

  • Zaterdag 13 april 2019
  • Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
  • 10.30 uur tot 15.00 uur

Aanmelden

Vanwege de toezending van de vergaderstukken en de bestelling van de lunch, ontvangen wij graag je aanmelding vóór 22 maart 2019. Je kunt je uitsluitend aanmelden via de website.

Workshop

Na de lunchpauze verzorgt leerpunt KOEL een workshop ‘palliatieve zorg’. Voor deze workshop ontvang je één punt voor het kwaliteitsregister, die je kunt uploaden in Kabiz.

Bijwoning van de ledenvergadering levert twee punten op voor in je digitaal portfolio. De NVDA voert deze punten in. Als bewijslast dient de presentielijst te zijn ondertekend met duidelijke vermelding van je lidnummer en het nummer van Kabiz.

De vergaderstukken sturen we na 22 maart 2019 per mail toe.

Graag tot 13 april 2019!

Met vriendelijke groet,
Kees Gillis,
Voorzitter NVDA

 

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg