• Home
 • Actuele stand van zaken coronavaccinatie

Actuele stand van zaken coronavaccinatie

Vandaag heeft de NVDA samen met NVvPO en NVvPM weer regulier overleg gehad met LHV, Ineen en NHG over de laatste ontwikkelingen rondom de grootschalige coronavaccinatie. Steeds meer wordt bekend, maar er blijven ook nog genoeg vragen. Vragen die de komende tijd beantwoord kunnen worden op basis van de actuele situatie en opgedane ervaring.

Wat is voor nu van belang voor doktersassistenten en triagisten:

 • Volg naast de NVDA website, ook de websites van de NHG en LHV. Die worden regelmatig, ook medisch inhoudelijk, bijgewerkt. Ook thuisarts.nl bevat veel relevante informatie
 • Er komt een centraal landelijk register waarin alle gegeven vaccinaties worden opgeslagen. De HIS-leveranciers zijn vergevorderd in het gereedmaken van de HIS’en voor de selectie, het uitnodigen en het registreren van de gevaccineerden in het HIS. Hun verwachting is dat die aanpassingen op tijd klaar zijn voordat de eerste vaccinaties door de huisartsen worden uitgevoerd. De centrale registratie is noodzakelijk voor batchinformatie, hoe de vaccinatiegraad er uit ziet, eventuele bijwerkingen en dergelijke. Bij de uitnodiging voor de vaccinatie komt ook een toestemmingsverklaring van de patiënt voor opname in het centrale register
 • Vaccinatielocaties: Praktijken wordt geadviseerd rekening te houden met 2 scenario’s: dat de vaccins in kleine hoeveelheden per keer komen, waardoor misschien vaccineren in de eigen praktijk een mogelijkheid is en dat de vaccins in grotere aantallen komen, waardoor een externe locatie logischer is. Ook kan het zijn dat het door de omstandigheden waaronder de vaccinatie moet plaatsvinden het voor veel huisartsen logischer is om in een externe locatie de vaccinatie uit te voeren
 • Timing, hoeveelheden en omstandigheden van vaccineren: het is nog niet zeker welke vaccins in welke hoeveelheden op welk moment aan de praktijken geleverd kunnen worden voor het vaccineren van de geselecteerde doelgroepen
 • Het NHG is – in afstemming met de LHV – hard bezig met een praktijkhandleiding om het hele werkproces te beschrijven. De eerste versie hiervan is naar verwachting begin januari 2021 gereed. Het wordt een dynamisch document, zodat er kan worden ingespeeld op de actuele informatie en situatie. Dit gaat het huisartsenteam helpen in al het regelwerk. De praktijkhandleiding covid vaccinatie moet gevolgd worden, want er is een aantal processtappen echt anders dan die voor de griepvaccinatie
 • Per specifieke doelgroep komt er vanuit de overheid een communicatiecampagne om hen voor te lichten over de vaccinatie tegen covid 19
 • Wat de invloed van het vaccin is op de zwangerschap is nog niets definitiefs te zeggen. Dit wordt nog verder onderzocht
 • Er komt nog een nader advies van de Gezondheidsraad wanneer zorgmedewerkers in ziekenhuizen en in de huisartsenpraktijk zelf gevaccineerd kunnen worden. Hier is discussie over, omdat in de huidige fasering genoemde medewerkers pas laat aan de beurt zijn
 • In januari 2021 wordt een webinar georganiseerd voor een ieder die werkt in de huisartsenvoorziening c.q. te maken heeft met het vaccineren in de huisartsenvoorziening
 • Alle communicatie naar de doelgroepen (die gevaccineerd gaan worden) verloopt via RIVM / VWS
 • Gegeven het maatschappelijk belang werken we graag mee aan deze grote landelijke operatie. Er zijn wel zaken waar we kritisch op moeten blijven toezien. Zoals: zijn de HIS-systemen klaar om dagelijks de informatie door te kunnen sturen, hoe zit het met de extra administratieve lasten en de AVG moet in orde zijn. Dus stempel autoriteit persoonsgegevens.

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg