• Home
  • Nieuws tags: cao-haz

Nieuws

Extra loonsverhoging cao huisartsenzorg

Om werknemers in de huisartsenzorg tegemoet te komen in de stijgende kosten van levensonderhoud, is de NVDA samen met FNV, CNV en NVVPO met werkgevers in gesprek gegaan. Het resultaat: de lonen stijgen per 1 januari met 4,35%.

Hoge inflatie

De hoge inflatie raakt ook de doktersassistenten. We krijgen steeds hierover meer berichten van onze leden. De NVDA neemt dit zeer serieus en we zijn met werkgevers in gesprek over de mogelijkheden binnen de cao.

Onderhandelaarsakkoord cao Huisartsenzorg 2022-2023

De onderhandelingspartijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Huisartsenzorg 2022-2023: 7% loon in 2 jaar en naar een volledige 13e maand in de cao Huisartsenzorg. Het volledige akkoord leggen we voor aan de leden.

Behoeftepeiling Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Huisartsenzorg

Een Persoonlijk Levensfase Budget geeft medewerkers binnen de huisartsenzorg de mogelijkheid verlofuren voor onbeperkte tijd te sparen. Ieder jaar krijgen medewerkers de keuze om verlof uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget. Er bestaan ook mogelijkheden om extra gewerkte uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget of deze bij te kopen. De gespaarde uren in het Persoonlijk Levensfase Budget kunnen medewerkers inzetten op momenten dat daar behoefte aan is.

Onderhandelingen cao ziekenhuizen

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen. Waar worden de onderhandelingen mee ingegaan? Nu de pandemie ten einde loopt, is het tijd om de waardering ook in financiële zin te laten zien. Met deze cao-inzet willen we stappen maken om de waardering in Euro’s om te zetten.

CAO Huisartsenzorg 2021 definitief

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Huisartsenzorg 2021 algemeen verbindend verklaard. Hiermee is er vanaf 1 juni 2021 een loonsverhoging van 2%.

Cao huisartsenzorg goedgekeurd

De Ledenraad en de leden van de NVDA hebben recent met grote meerderheid het principeakkoord cao huisartsenzorg goedgekeurd. Op 9 maart heeft ook een meerderheid van de achterbannen van InEen en de LHV het principeakkoord goedgekeurd.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg