• Home
  • Nieuws tags: cao-haz

Nieuws

NVDA opent meldpunt over niet-naleven cao

Regelmatig vertellen NVDA-leden dat hun werkgever de cao niet (altijd) naleeft. Om dit te inventariseren hebben we het NVDA-meldpunt niet-naleven cao opgezet. Vind jij ook dat je werkgever zich bij jou niet (altijd) aan de cao-afspraken houdt, laat het ons anoniem weten!

Oproep: Informatie over terughoudendheid beloningen

De NVDA ontvangt het signaal dat sommige werkgevers van huisartspraktijken in een regio terughoudend zijn doktersassistenten in een hogere schaal te belonen. Reden hiervoor is dat wegens personeelstekort een hogere beloning zou kunnen leiden tot concurrentie tussen praktijken.

Vergoeding NVDA-contributie door werkgever

Wist je dat veel werkgevers volgens de cao (minimaal 70% of helemaal) de contributie vergoeden van het NVDA-lidmaatschap? Kijk in jouw cao en vraag je contributie terug bij je werkgever: de arts, instelling of ziekenhuis.

Extra loonsverhoging cao huisartsenzorg

Om werknemers in de huisartsenzorg tegemoet te komen in de stijgende kosten van levensonderhoud, is de NVDA samen met FNV, CNV en NVVPO met werkgevers in gesprek gegaan. Het resultaat: de lonen stijgen per 1 januari met 4,35%.

Hoge inflatie

De hoge inflatie raakt ook de doktersassistenten. We krijgen steeds hierover meer berichten van onze leden. De NVDA neemt dit zeer serieus en we zijn met werkgevers in gesprek over de mogelijkheden binnen de cao.

Onderhandelaarsakkoord cao Huisartsenzorg 2022-2023

De onderhandelingspartijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Huisartsenzorg 2022-2023: 7% loon in 2 jaar en naar een volledige 13e maand in de cao Huisartsenzorg. Het volledige akkoord leggen we voor aan de leden.

Behoeftepeiling Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Huisartsenzorg

Een Persoonlijk Levensfase Budget geeft medewerkers binnen de huisartsenzorg de mogelijkheid verlofuren voor onbeperkte tijd te sparen. Ieder jaar krijgen medewerkers de keuze om verlof uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget. Er bestaan ook mogelijkheden om extra gewerkte uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget of deze bij te kopen. De gespaarde uren in het Persoonlijk Levensfase Budget kunnen medewerkers inzetten op momenten dat daar behoefte aan is.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg