• Home
  • Meer informatie eisen inschrijving

Meer informatie eisen inschrijving

Het kwaliteitsregister is ondergebracht bij Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Deze stichting beheert voor meerdere (para)medische beroepen een kwaliteitsregister.

Inschrijven doe je via de website van Kabiz.

Let op!

Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop aan de inschrijvingseisen is voldaan en Kabiz van jou ontvangen heeft:

  • ondertekend inschrijfformulier (aanvragen via de site, zie hier beneden)
  • gewaarmerkt kopie van het diploma
  • betaling van de registratiekosten

Geen gewaarmerkt kopie van je diploma?

Je kunt je diploma laten waarmerken op de volgende manieren:

  • Het opleidingsinstituut, meestal gratis.
  • Het originele diploma met een kopie van het diploma opsturen naar KABIZ.
    Doe dit wel aangetekend en sluit een retourenvelop bij die gefrankeerd is met een aangetekende brief zegel. Zij sturen je originele diploma na het waarmerken van de kopie dan weer aangetekend retour in de retourenvelop. (kosten zijn 2 keer een aangetekende brief zegel van PostNL).
  • Een notaris. Bij een notaris kunnen de kosten variëren. Neem van te voren contact op zodat je weet wat de kosten zijn.

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg