Vergoeding door werkgever

Een veelgestelde vraag is of de contributie van het lidmaatschap van de NVDA deels vergoed wordt door de werkgever. Het blijkt dat veel leden hun contributie niet durven terug te vragen bij hun werkgever: de arts, instelling of ziekenhuis. Dat is echt jammer. Want ook de werkgever is gebaat bij jouw lidmaatschap.

Lees hieronder de afspraken die hierover zijn gemaakt in een aantal cao’s:

Onderhandelaarsakkoord CAO Ziekenhuizen 2014-2016
Vergoeding contributie vakbondslidmaatschap maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Een verzoek van de werknemer aan de werkgever om de contributie van de vakbond en/of beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon kan door de werkgever niet worden afgewezen

CAO Huisartsenzorg 2015 -2017 
De werknemer heeft het recht op een vergoeding van 70 % van de contributie van een beroepsorganisatie met een maximum van € 125,- netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt.

CAO Gezondheidscentra t/m december 2017
Vergoeding contributie vakbondslidmaatschap maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (uitvoeringsregeling O).

CAO Jeugdzorg 2014-2015
De vergoeding van de vakbondscontributie maakt deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Letterlijk: de werkgever dient het mogelijk te maken dat de werknemer binnen de daarvoor geldende fiscale wet- en regelgeving een deel van het salaris, eindejaarsuitkering of andere loonbestanddelen kan besteden aan de contributie van vakorganisaties of
beroepsorganisaties.

CAO UMC 2013-2015
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een regeling vast voor een aantal doelen. Die regeling moet in ieder geval de betaling van de vakbondscontributie en/of het lidmaatschap van overige beroeps- of vakverenigingen (artikel 18.3 lid 1) als doel bevatten.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op