Vergoeding door werkgever

Een veelgestelde vraag is of de contributie van het lidmaatschap van de NVDA deels vergoed wordt door de werkgever. Het blijkt dat veel leden hun contributie niet durven terug te vragen bij hun werkgever: de arts, instelling of ziekenhuis. Dat is echt jammer. Want ook de werkgever is gebaat bij jouw lidmaatschap.

Lees hieronder de afspraken die hierover zijn gemaakt in een aantal cao’s:

CAO Ziekenhuizen 2017-2019
Vergoeding contributie vakbondslidmaatschap maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Een verzoek van de werknemer aan de werkgever om de contributie van de vakbond en/of beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon kan door de werkgever niet worden afgewezen

CAO Huisartsenzorg 2017 -2019 
De werknemer heeft het recht op een vergoeding van 70 % van de contributie van een beroepsorganisatie met een maximum van € 125,- netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.

CAO Gezondheidscentra t/m december 2017
Vergoeding contributie vakbondslidmaatschap maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (uitvoeringsregeling O).

CAO Jeugdzorg 2015 – 2016
De werkgever mag vanaf 1 januari 2015 volgens de werkkostenregeling van de Belastingdienst een maximaal bedrag besteden aan onbelaste vergoedingen voor werknemers. Dit is de ‘vrije ruimte’. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad vast hoe de werkgever deze vrije ruimte invult. Daarbij is uitgangspunt dat deze vrije ruimte zo goed mogelijk wordt benut. De contributie van een werknemersorganisatie of beroepsorganisatie is onderdeel van deze vrije ruimte.

CAO UMC 2015-2017
Op verzoek van de medewerker wordt het persoonlijk budget aangewend voor de betaling van de vakbondscontributie en/of voor de betaling van de contributie van zijn beroepsvereniging.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op