• Home
  • Kwaliteit zorginstellingen

Kwaliteit zorginstellingen

De KWZ, de Kwaliteitswet Zorginstellingen, stelt kwaliteitseisen aan de zorginstelling waar de doktersassistent werkt. Volgens deze wet moet de zorginstelling verantwoorde zorg aanbieden: zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht is en aansluit op de reële behoefte van de patiënt.

De zorginstelling moet zorgen voor:
● voldoende personeel
● voldoende deskundig personeel
● voldoende materieel
● voldoende geschikt materieel
● een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling van personeel
● het aan alle medewerkers aanbieden van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
● een systeem voor bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg
● melding bij de Inspectie Gezondheidszorg van calamiteiten en seksueel misbruik
● een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd voor geboden zorg

Meer over de KWZ.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg