Laat de deskundigheid van de doktersassistent zien!

De doktersassistent vervult een sleutelrol in de gezondheidszorg.

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt een online systeem waarmee de kennis en kunde van doktersassistenten zichtbaar en toetsbaar is.

Voor u als arts en als werkgever is het belangrijk dat u voldoende gekwalificeerd personeel in huis heeft. U kunt bij de werving & selectie van doktersassistenten in het register zien wie aantoonbaar voldoende scholing volgt en welke competenties voor de scholing van toepassing waren.

U laat aan patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars zien dat u investeert in de deskundigheid van uw medewerkers. En hiermee een investering in een kwalitatief goede en veilige zorg.

Scholing

De (huis)arts draagt steeds meer en vaker taken over aan de doktersassistent, de zorg verschuift van de tweede naar de eerstelijn en de zorgvraag van patiënten verandert en stijgt. Het is nodig om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in het vak en te werken aan kennis en vaardigheden.

Alleen met de nodige nascholing en werkervaring blijft de doktersassistent kwaliteitgeregistreerd. Zo laat de doktersassistent zien dat ze haar vak serieus neemt en haar kennis en kunde op peil houdt. De werkgever en patiënt zijn hierbij gebaat.

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg