Laat de deskundigheid van de doktersassistent zien!

De doktersassistent vervult een sleutelrol in de gezondheidszorg
De (huis)arts draagt steeds meer en vaker taken over aan de doktersassistent, de zorg verschuift van de tweede naar de eerstelijn en de zorgvraag van patiënten verandert en stijgt. Het is nodig om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in het vak en te werken aan kennis en vaardigheden. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt een online systeem waarmee de kennis en kunde van doktersassistenten zichtbaar en toetsbaar is.

Kwaliteitsregister Doktersassistent – het belang voor de werkgever (speciale flyer voor werkgevers)

Scholing
Alleen met de nodige nascholing en werkervaring blijft de doktersassistent kwaliteitsgeregistreerd. Zo laat de doktersassistent zien dat ze haar vak serieus neemt en haar kennis en kunde op peil houdt. De werkgever en patiënt zijn hierbij gebaat.

Investering
Voor u als arts en als werkgever is het belangrijk dat u voldoende gekwalificeerd personeel in huis heeft. U kunt bij de werving & selectie van doktersassistenten in het register zien wie aantoonbaar voldoende scholing volgt. En u laat aan patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars zien dat u investeert in de deskundigheid van uw medewerkers. En hiermee in een kwalitatief goede en veilige zorg.

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is een initiatief van de NVDA, de beroepsvereniging van doktersassistenten. Het register ging op 1 juli 2011 van start en telt in 2017 meer dan 5500 aanmeldingen. Ruim 3100 van deze aangemelde doktersassistenten zijn momenteel kwaliteitsgeregistreerd.

Meer informatie

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op