• Home
  • Informatie over scholing

Informatie over scholing

De NVDA heeft bij- en nascholing hoog in het vaandel staan. Het bijhouden van kennis en kunde waarborgt en verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit komt ten goede aan de patiënt/cliënt. Bovendien toont een doktersassistent aan dat ze kennis en kunde op peil houdt.

Waar vind je (geaccrediteerde) bij- en nascholingen?

Het volgen van bij – en nascholing levert punten op voor het Kwaliteitsregister Doktersassistent

Scholing als arbeidsvoorwaarde
Binnen een aantal cao’s is de werknemer verplicht om ‘de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden’. Dit betekent uiteraard ook dat de werkgever verplicht is een deel van de scholing te vergoeden, bijvoorbeeld als deze functiegericht is en ten goede komt aan de uitoefening van het beroep. Meer informatie

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op