Griepvaccinatie

Jaarlijks start in het najaar het Nationaal Programma Grieppreventie Volwassenen. Ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico ontvangen een uitnodiging van hun huisarts voor de gratis griepprik.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Mensen die een griepprik halen, hebben minder kans om griep te krijgen.

Ben je huisarts, doktersassistent of in een andere functie werkzaam binnen de huisartsenpraktijk? Raadpleeg dan de praktische handleiding van de NHG en SNPG (pdf) bij de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Speciale e-learning

De SNPG, het NHG, de NVDA en het RIVM hebben een e-learning Griepvaccinatie in de praktijk ontwikkeld. Deze e-helpt en adviseert bij de organisatie en uitvoering van de griepvaccinatie. De module is ontwikkeld voor iedereen die de griepcampagne in de praktijk uitvoert. In deze e-learning vind je alle stappen die nodig zijn voor een succesvolle griepcampagne.

Thuis de griepprik geven

Een doktersassistent mag bij patiënten thuis de griepprik geven. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden hebben te maken met de Wet BIG.

Zoals elke injectie is ook de influenzavaccinatie een ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet BIG. De arts mag opdracht geven aan een praktijkmedewerker tot het uitvoeren van een injectie (ook de influenzavaccinatie) onder de volgende voorwaarden:

  1. De medewerker aan wie de opdracht wordt gegeven, is bekwaam deze uit te voeren. ‘Bekwaamheid’ houdt in dat de assistent de handeling naar behoren uit kan voeren, dat ze goed geïnstrueerd is, kennis van de context heeft en mogelijke complicaties kan herkennen.
  2. De opdrachtgever is zeker van deze bekwaamheid (in officiële taal: ‘de opdrachtgever heeft zich van deze bekwaamheid vergewist’).
  3. De opdrachtgever (huisarts) heeft toezicht en mogelijkheid van tussenkomst ‘voldoende verzekerd’.

Preventie Maatwerk, als gezamenlijk project opgezet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft enkele tips om aan deze laatste voorwaarde (voldoende verzekering van toezicht en tussenkomst) te voldoen:

  1. Van tevoren moet zijn besproken wat de beste werkwijze is in het geval van complicaties.
  2. Bij voorkeur moet dit schriftelijk worden vastgelegd.
  3. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van de huisarts en wanneer direct een alarmnummer moet worden gebeld.

Meer informatie

Dossier Vaccinatie (alleen voor leden)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg