• Home
  • Commissie Communicatie & Dienstverlening

Commissie Communicatie & Dienstverlening

De NVDA spant zich in om op proactieve en creatieve wijze te communiceren over iedere voor het beroep van doktersassistent relevante beleidsvoornemens, over ieder behaald resultaat en over elke voor het beroep relevante mening of visie op een vraagstuk.

Enquêtes en ledenpeilingen vormen belangrijke bronnen voor het uitdragen van visies, meningen en opvattingen.

Wat doet de commissie?

De commissie Communicatie & Dienstverlening adviseert het bestuur over:

  • Welke thema’s en onderwerpen gezien vanuit het perspectief de doktersassistent brengt de NVDA in het maatschappelijk debat over de gezondheidszorg
  • Welke communicatie-activiteiten zet de NVDA in om het imago van het beroep verder te verbeteren en ledengroei te realiseren
  • Het product- en dienstenaanbod

Dienstverlening (alleen voor leden)

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg