• Home
  • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Geef aan je werkgever door wanneer je ziek bent. Verder moet je je beschikbaar houden voor controle.

Aan de oproep van de arbodienst of bedrijfsarts moet je gehoor geven. Deze bepaalt of er sprake is in zijn visie van ziekte, en geeft advies ter zake aan de werkgever. Indien je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts kun je een second opinion aanvragen bij het UWV.

Als je ziek bent, moet je meewerken aan je re-integratie. Als dit niet mogelijk is binnen je functie als doktersassistent, kan de re-integratie zich richten op een passende functie binnen of zelfs buiten de organisatie waar je werkt.

ZZP modelovereenkomst

Er is na de invoering van de Wet DBA een modelovereenkomst voorgelegd aan de belastingdienst. Er is daarna veel onduidelijkheid rond deze wet ontstaan. Momenteel staat alles t.a.v. de overeenkomst van opdracht (OVO) op laag pitje en is de beslissing door de overheid uitgesteld tot 2020*. De NVDA kiest ervoor de ontwikkelingen nu af te wachten. Wel blijft staan dat je als zzp’er een OVO moet sluiten met de opdrachtgever.

* ”Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt. Het betekent dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer. Uiteraard met uitzondering van situaties waarin opzettelijk wet en regelgeving worden geschonden. Wel wil het kabinet vanaf 1 juli 2018 meer gaan doen om “kwaadwillenden” aan te pakken. Dat zijn gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.”

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP doktersassistent

Het is bij de NVDA niet bekend of er een verzekeraar is die (specifiek) de beroepsaansprakelijkheid voor de doktersassistent wil verzekeren. In principe is de opdrachtgever aansprakelijk voor fouten van personeel of zelfstandigen die hij inhuurt en valt dit bij een fout dan ook onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je bent als ZZP-er wel aansprakelijk voor gevolgen van door jou opzettelijk veroorzaakte schade. Accepteer in je overeenkomst geen aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op