• Home
  • Wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

Wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

Tenzij je eerder beter bent, moet je binnen zes weken na jouw eerste ziektedag de Arbo-arts bezoeken. Op basis van een medisch oordeel adviseert hij jou en je werkgever over je re-integratie, dus geeft bijvoorbeeld zijn oordeel over jouw mogelijkheden tot werkhervatting. De Arbo-arts moet rekening houden met jouw privacy, zodat hij medische informatie zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan je werkgever mag verstrekken.

Plan van aanpak

Binnen acht weken na jouw eerste ziektedag moet je met je werkgever een plan van aanpak opstellen. Hierin staan afspraken die jij en je werkgever maken over doel (re-integratie in eigen functie, in een andere functie binnen of buiten de organisatie waar je werkt) en aanpak van je re-integratie. Jij en je werkgever zijn (op straffe van een sanctie) verplicht de afspraken in het plan van aanpak na te komen.

Let op!

Bij aanvaarding van werkzaamheden bij een andere organisatie is het in verband met je ontslagbescherming belangrijk je bestaande arbeidsovereenkomst te continueren.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op