• Home
  • Waarmee moet ik rekening houden bij adoptie- en pleegzorgverlof?

Waarmee moet ik rekening houden bij adoptie- en pleegzorgverlof?

Als je een kind adopteert en dit kind niet al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in jouw gezin komt, heb je recht op maximaal vier aaneengesloten weken adoptieverlof.

Je moet dit verlof in principe drie weken van tevoren aanvragen; korter mag alleen als je niet eerder op de hoogte was van de definitieve datum van adoptie. Aan je aanvraag moet je officiële papieren toevoegen waaruit blijkt dat je het kind gaat en mag adopteren (zoals een uittreksel van het bevolkingsregister of verklaring van de Vreemdelingenpolitie of het bemiddelingsbureau. Het verlof moet plaatsvinden in een periode van twee weken voorafgaand aan de adoptie tot zestien weken daarna. Je hoeft het niet tegelijk met je partner op te nemen. Je werkgever mag je dit verlof niet weigeren en mag het verlof niet aanmerken als vakantie. Tijdens je verlof heb je recht op een uitkering van het UWV die ongeveer gelijk is aan je loon.

Ook als je als pleegouder op hetzelfde adres woont als het pleegkind dat je verzorgt en er een contract is waaruit dit blijkt dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van je pleegkind, kun je in aanmerking komen voor adoptieverlof.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg