• Home
  • Mag de werkgever mijn vakantieverzoek afwijzen?

Mag de werkgever mijn vakantieverzoek afwijzen?

In principe moet de werkgever je vakantie vaststellen voor de periode waarover jij vakantie aanvraagt. Het is aan te bevelen om die aanvraag schriftelijk in te dienen (de CAO Huisartsenzorg stelt dit in art. 8.1 zelfs verplicht).

Als de werkgever daarvoor dringende redenen heeft, kan hij jouw (bij voorkeur schriftelijke!) verzoek binnen twee weken afwijzen. Een dringende reden is echter niet snel aanwezig, en is er zeker niet omdat de werkgever zou stellen dat die vakantie hem niet goed uit komt.

Na vaststelling van je vakantie heeft de werkgever alleen in geval van dringende redenen een mogelijkheid om je vakantieperiode te verplaatsen. Als je door het verplaatsen van je vakantie schade lijdt (bijvoorbeeld als gevolg van het annuleren van je vakantie), moet hij die vergoeden.

Als de werkgever je vakantie-aanvraag niet honoreert, moet hij je wel in staat stellen om op een ander moment vakantie op te nemen. Minimaal gaat het om twee weken aaneengesloten of twee maal een week vakantie.

Je CAO kan aanvullende regels stellen (bijvoorbeeld art. 8.1 CAO Huisartsenzorg en art. 13.1 CAO Ziekenhuizen die beide een recht toekennen van drie weken aaneengesloten vakantie, en in de CAO gezondheidscentra zelfs de verplichting om een keer per jaar twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. In deze CAO is ook een beperking opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid uren die je mee mag nemen naar het daarop volgende jaar, namelijk maximaal 36 uur , zie Hoofdstuk VIII, artikel 35).

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg