• Home
  • Buitengewoon verlof: Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd en we gaan een weekend weg. Heb ik recht op een vrije dag?

Buitengewoon verlof: Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd en we gaan een weekend weg. Heb ik recht op een vrije dag?

Nee. Er is slechts recht op een vrije dag indien de werknemer op de betreffende dag arbeid zou moeten verrichten.

In bijlage 11 van de CAO Huisartsenzorg staat dat bij het 40-jarig huwelijksfeest de ouders van werknemer één vrije dag wordt toegekend, maar voor het toekennen van die vrije dag is het voorwaarde dat het huwelijksfeest plaatsvindt op een dag dat arbeid zou moeten worden verricht.

Wordt het feest in het weekend gevierd en hoeft de werknemer in het weekend niet te werken, dan is er geen recht op een extra vrije dag voor of na dat weekend. Ditzelfde geldt voor een doordeweekse dag waarop niet gewerkt hoeft te worden.

Hoe zit het met verhuizen?

In de CAO’s staat dat een werknemer recht heeft op 2 dagen aaneengesloten verlof bij verhuizing. Er wordt geen uitspraak gedaan over meerdere verhuizingen in 1 jaar, maar de werkgever beslist in zaken, die niet voorzien zijn in de regeling. Indien zich dit voordoet, ga in overleg met de werkgever.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg