• Home
  • FAQ CAO categoriën: zwanger

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Ik geef borstvoeding. Kan ik tijdens mijn werk kolven?

Ja, je hebt het recht om gedurende de eerste negen levensmaanden van je kind je werk te onderbreken om in de nodige rust en afzondering je kind te voeden of te kolven.

Je werkgever moet je daarvoor de gelegenheid bieden en stelt zo nodig een afgesloten ruimte ter beschikking. Je mag zo vaak en zo lang als nodig is voeden of kolven, tot maximaal een vierde van je werktijd. Met je leidinggevende moet je wel in overleg gaan over de door jou vastgestelde tijdstippen en onderbrekingen voor voeden of kolven.

 

Ik ben net bevallen en wil vaker pauzeren. Mag dat?

Ja, gedurende een periode van zes maanden na je bevalling het je recht op extra pauzes tot maximaal 1/8 deel van je werktijd.

Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet je werkgever zorgen voor een af te sluiten, besloten ruimte, met een deugdelijk bed of rustbank.

 

Ik ben net bevallen. Moet ik nachtdiensten draaien?

Nee, de Arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt dat je werkgever je gedurende zes maanden na je bevalling niet kan verplichten tot het draaien van nachtdiensten.

 

Ik ben zwanger. Moet ik nachtdiensten draaien?

Nee. De Arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt dat je bij zwangerschap in beginsel niet kan worden verplicht tot het draaien van nachtdiensten.

Het is bovendien mogelijk dat de CAO bepaalt dat je, als je hiertegen bezwaar maakt, na de derde maand van je zwangerschap geen consignatie-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten meer opgelegd kunt krijgen.

 

Ik ben zwanger. Mag ik tijdens mijn werk naar de gynaecoloog?

Ja. Je werkgever moet je in de gelegenheid stellen om de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan.

Je behoudt het recht op je salaris als je vanwege een controle bij verloskundige of gynaecoloog niet hebt kunnen werken.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op