• Home
  • FAQ CAO categoriën: ziekte

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Als je na 104 weken nog niet (volledig) aan het werk bent, kun je voor een WIA-uitkering in aanmerking komen.

Hierover ontvang je in week 88 bericht van het UWV. De uitkering moet je na uiterlijk 93 weken (ongeveer 1 jaar en 10 maanden) aanvragen. Aan de hand van het re-integratiedossier dat je met jouw aanvraag meestuurt, bepaalt het UWV of jij en jouw werkgever voldoende gedaan hebben aan je re-integratie. Als dit het geval is beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV of je al dan niet (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent. Als dit zo is, bepaalt een arbeidsdeskundige wat voor werk je nog kunt doen. Hun bevindingen liggen uiteindelijk ten grondslag aan de aard en hoogte van je uitkering.

De werkgever kan je na de periode van 104 weken ontslaan, maar is daartoe niet verplicht. Er is dan extra tijd om te werken aan de re-integratie. Als je ontslagen wordt, neemt het UWV deze inspanning op zich.

 

Kan ik vervroegd een WIA-uitkering aanvragen?

Als je niet meer kunt werken en je naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer beter wordt, kun je éénmalig vervroegd een WIA-uitkering aanvragen.

Dit kun je doen van 13 – 68 weken na je eerste ziektedag. Je hebt een verklaring van je bedrijfsarts nodig waaruit blijkt dat je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent. Je werkgever kan je helpen bij het indienen van de aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

 

Hoe zit het met de verplichte evaluatie na een jaar ziekte?

Uiterlijk in de 52ste week moet je met je werkgever de stappen evalueren die jullie zetten om de re-integratie te bevorderen.

Als je met je werkgever van mening verschilt over jullie inzet in het kader van de re-integratie, vindt dat het werk dat hij je aanbiedt niet passend is of hij je naar jouw mening ten onrechte als arbeidsgeschikt verklaard, kun je het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Resultaat van de evaluatie kan een aanpassing van het plan van aanpak zijn.

 

Heb ik ook voortgangsgesprekken tijdens mijn re-integratie?

Ja. In ieder geval eens in de zes weken bespreek je met je leidinggevende de voortgang van je re-integratie.

In overleg kan het plan van aanpak aangepast worden.

 

Wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

Tenzij je eerder beter bent, moet je binnen zes weken na jouw eerste ziektedag de Arbo-arts bezoeken. Op basis van een medisch oordeel adviseert hij jou en je werkgever over je re-integratie, dus geeft bijvoorbeeld zijn oordeel over jouw mogelijkheden tot werkhervatting. De Arbo-arts moet rekening houden met jouw privacy, zodat hij medische informatie zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan je werkgever mag verstrekken.

Plan van aanpak

Binnen acht weken na jouw eerste ziektedag moet je met je werkgever een plan van aanpak opstellen. Hierin staan afspraken die jij en je werkgever maken over doel (re-integratie in eigen functie, in een andere functie binnen of buiten de organisatie waar je werkt) en aanpak van je re-integratie. Jij en je werkgever zijn (op straffe van een sanctie) verplicht de afspraken in het plan van aanpak na te komen.

Let op!

Bij aanvaarding van werkzaamheden bij een andere organisatie is het in verband met je ontslagbescherming belangrijk je bestaande arbeidsovereenkomst te continueren.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op