• Home
  • FAQ CAO categoriën: vakantie

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Kan mijn werkgever mij verplichten om een vrije dag te nemen?

Je werkgever heeft de mogelijkheid om twee vakantiedagen verplicht op te leggen. Het gaat dan om collectieve vakantiedagen, dus voor één of meer groepen van medewerkers.

De CAO Huisartsenzorg bepaalt in artikel 8.1f dat de werkgever dit voorafgaand aan het kalenderjaar bekend moet maken. De CAO Ziekenhuizen bepaalt in art. 13.1 dat overleg met de ondernemingsraad nodig is.

De CAO Gezondheidscentra heeft hierover geen specifieke bepaling.

 

Wat moet ik doen als ik tijdens vakantie ziek ben?

Ook bij ziekte tijdens je vakantie meld je je ziek bij je werkgever.

De vakantiedagen waarop je ziek bent, worden niet als vakantie-, maar als ziektedagen beschouwd, tenzij je hierover met de werkgever uitdrukkelijk (schriftelijke) afspraken hebt gemaakt.

 

Mijn werkgever schrijft mijn ziektedagen af als vakantiedagen. Mag dit?

Nee, tenzij je hierover schriftelijke afspraken maakte met je werkgever, bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst.

Het is niet toegestaan om je ziektedagen in te ruilen tegen wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal dagen dat je wekelijks werkt). Voor een voltijder in de huisartsenzorg bedraagt het aantal wettelijke vakantie uren (4 x 38 u =) 152 en voor de voltijder in een ziekenhuis en gezondheidscentrum 144 uur.

Ook vakantiedagen die je in voorgaande jaren opgebouwd hebt, kun je niet ruilen tegen ziektedagen.

 

Kan ik mijn vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

De niet opgenomen wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal uren dat je per week werkt) vervallen na een half jaar, tenzij je werkelijk niet in staat was ze tijdig op te nemen (bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid waarbij het opnemen van vakantie niet mogelijk was of omdat je werkgever geen vakantie toestond.

Voor je niet-wettelijke vakantie uren geldt nog steeds dat deze na vijf jaar vervallen, tenzij in je CAO anders is bepaald. Niet-wettelijke vakantie uren zijn de uren vakantie waar je op grond van je CAO recht op hebt minus het aantal wettelijke vakantie uren van vier maal het aantal uren dat je wekelijks werkt.

In relatie tot het vervallen van je vakantiedagen is belangrijk dat je bij het opnemen van vakantiedagen eerst de vakantiedagen moet opnemen die als eerste zouden vervallen. Dat betekent dat je in 2019 eerst de vakantiedagen opneemt die je in 2018 opbouwde en daarna de vakantiedagen die je overhield van 2017

Vakantie bij ziekte

De eerste twee jaar van ziek zijn bouw je volledig rechten op, dat betekent bij vakantie tijdens ziekte ook volledig uren opnemen. Wat betreft meenemen van uren naar het nieuwe jaar als je ziek bent geldt hetzelfde als je niet ziek bent: de vakantie-uren verjaren waar je ‘wettelijk’ (dus niet bovenwettelijk) recht op hebt een half jaar na afloop van het jaar daarvoor. Dus binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar dien je die uren opgenomen te hebben, anders vervallen ze. Als je vanwege dringende redenen aantoonbaar dat verlof niet op kunt nemen, moet je hierover vooraf overleg plegen met je werkgever.

Aanvullende informatie over het opnemen van je vakantie uren staat in je CAO (bijvoorbeeld CAO Huisartsenzorg hoofdstuk 8, CAO Ziekenhuizen art. 13.1, CAO Gezondheidscentra Hoofdstuk VIII. artikel 35, lid 2).

 

Ik heb ontslag genomen. Ben ik verplicht het restant van mijn vakantiedagen op te nemen?

Nee, je kunt de niet opgenomen vakantiedagen ook laten uitbetalen.

Omdat je als werknemer mag aangeven wanneer je met vakantie wilt gaan, is het voor een werkgever moeilijk om af te dwingen dat je vóór de beëindiging van je arbeidsovereenkomst je resterende vakantiedagen opneemt. Als je je resterende vakantiedagen niet opneemt, moet je ze uitbetaald krijgen.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op