• Home
  • FAQ CAO categoriën: vakantie

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Mijn werkgever schrijft mijn ziektedagen af als vakantiedagen. Mag dit?

Nee, tenzij je hierover schriftelijke afspraken maakte met je werkgever, bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst.

Het is niet toegestaan om je ziektedagen in te ruilen tegen wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal dagen dat je wekelijks werkt). Voor een voltijder in de huisartsenzorg bedraagt het aantal wettelijke vakantie uren (4 x 38 u =) 152 en voor de voltijder in een ziekenhuis en gezondheidscentrum 144 uur.

Ook vakantiedagen die je in voorgaande jaren opgebouwd hebt, kun je niet ruilen tegen ziektedagen.

 

Ik heb ontslag genomen. Ben ik verplicht het restant van mijn vakantiedagen op te nemen?

Nee, je kunt de niet opgenomen vakantiedagen ook laten uitbetalen.

Omdat je als werknemer mag aangeven wanneer je met vakantie wilt gaan, is het voor een werkgever moeilijk om af te dwingen dat je vóór de beëindiging van je arbeidsovereenkomst je resterende vakantiedagen opneemt. Als je je resterende vakantiedagen niet opneemt, moet je ze uitbetaald krijgen.

 

Kan de werkgever mijn vakantiedagen uitbetalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen kan de werkgever uitbetalen, wettelijke vakantiedagen niet.

Dit geldt niet als je uit dienst treedt. Dan moeten ook de wettelijke vakantiedagen uitbetaald worden.

 

Mag de werkgever mijn vakantieverzoek afwijzen?

In principe moet de werkgever je vakantie vaststellen voor de periode waarover jij vakantie aanvraagt. Het is aan te bevelen om die aanvraag schriftelijk in te dienen (de CAO Huisartsenzorg stelt dit in art. 8.1 zelfs verplicht).

Als de werkgever daarvoor dringende redenen heeft, kan hij jouw (bij voorkeur schriftelijke!) verzoek binnen twee weken afwijzen. Een dringende reden is echter niet snel aanwezig, en is er zeker niet omdat de werkgever zou stellen dat die vakantie hem niet goed uit komt.

Na vaststelling van je vakantie heeft de werkgever alleen in geval van dringende redenen een mogelijkheid om je vakantieperiode te verplaatsen. Als je door het verplaatsen van je vakantie schade lijdt (bijvoorbeeld als gevolg van het annuleren van je vakantie), moet hij die vergoeden.

Als de werkgever je vakantie-aanvraag niet honoreert, moet hij je wel in staat stellen om op een ander moment vakantie op te nemen. Minimaal gaat het om twee weken aaneengesloten of twee maal een week vakantie.

Je CAO kan aanvullende regels stellen (bijvoorbeeld art. 8.1 CAO Huisartsenzorg en art. 13.1 CAO Ziekenhuizen die beide een recht toekennen van drie weken aaneengesloten vakantie, en in de CAO gezondheidscentra zelfs de verplichting om een keer per jaar twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. In deze CAO is ook een beperking opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid uren die je mee mag nemen naar het daarop volgende jaar, namelijk maximaal 36 uur , zie Hoofdstuk VIII, artikel 35).

 

Gaat de opbouw van mijn vakantie door gedurende mijn zwangerschapsverlof?

De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als je door zwangerschap of bevallingsverlof hebt.

Ook als je een uitkering krijgt omdat je adoptieverlof opneemt, gaat de opbouw van vakantie door. Dit geldt niet in het geval van ouderschapsverlof.

 

Gaat de opbouw van mijn vakantie door gedurende mijn ziekte?

Ja, je wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal uren dat je per week werkt) tijdens arbeidsongeschiktheid gewoon door.

Daarvoor bouwde je alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg