• Home
  • FAQ CAO categoriën: ontslag

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Kan een rechter mijn arbeidsovereenkomst ontbinden?

De rechter kan je arbeidsovereenkomst ontbinden op verzoek van de werkgever op basis van een aantal in de wet opgesomde redenen die een redelijke grond vormen voor een beëindiging van het dienstverband. Dat kan bijvoorbeeld ongeschiktheid voor de functie zijn, zeer regelmatig ziekteverzuim of verstoorde arbeidsverhoudingen.

Ontslag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bedrijfssluiting of reorganisatie verloopt via het UWV. Bij ontslag, als je langer dan 24 maanden in dienst was, heb je recht op de wettelijke transitievergoeding, die afhankelijk is van de duur van je dienstverband. Dit recht heb je ook bij het einde op initiatief van de werkgever van contracten voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer. De hoogte is tot 10 dienstjaren per ½ gewerkt jaar 1/6 maandsalaris en na 10 jaar ¼ maandsalaris per gewerkt ½ jaar, indien je in dat geval boven de 50 jaar ben is de vergoeding een ½ maand salaris per ½ jaar.

De transitievergoeding is niet door de werkgever verschuldigd als je als werknemer ernstige verwijten te maken zijn in het kader van het gegeven ontslag. Je moet binnen 3 maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd, een verzoek tot betaling van de transitievergoeding indienen bij de rechter, daarna is het recht daarop vervallen. Ook hier geldt dat je zo spoedig mogelijk juridisch advies moet vragen.

 

Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Op grond van een dringende reden, denk dan aan misdragingen door de werknemer waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden om de werknemer nog langer in dienst te houden, kan jouw werkgever je per direct en zonder toestemming van de rechter ontslaan.

In de wet staat in welke gevallen dat aan de orde is. De werkgever moet de reden voor je ontslag direct aangeven. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn ernstig voor de werknemer. Denk aan het weigeren van WW-uitkering, imago en reputatieschade, direct stoppen van de loonbetaling enz.

Verweer je zo spoedig mogelijk tegen het besluit van de werkgever en vraag de NVDA direct om juridische ondersteuning.

 

Kan mijn contract zomaar worden opgezegd?

Jij of jouw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst tijdens de contractperiode opzeggen.

Als jij opzegt, moet je rekening houden met je opzegtermijn. Voor ontslag door de werkgever (bijvoorbeeld op grond van bedrijfseconomische redenen zoals een reorganisatie) is een ontslagvergunning van het UWV nodig. Het UWV geeft je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Net als jij moet de werkgever rekening houden met een opzegtermijn. De opzegtermijn staat in je CAO of in je arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden aparte regels. Vraag in deze gevallen ook altijd tijdig advies aan de NVDA.

 

Is er tijdens mijn proeftijd sprake van een opzegtermijn?

Nee, als jij en/of je werkgever tijdens je proeftijd tot ontslag besluiten, is er geen opzegtermijn van toepassing.

Let op: Als jij ontslag neemt, moet je op diens verzoek je werkgever informeren over de reden van het ontslag. Andersom geldt hetzelfde, dus dan moet jouw werkgever op jouw verzoek de reden van ontslag aangeven.

 

Wat doe ik als mijn werkgever een ontslag voorstelt?

Je werkgever stelt voor om met ontslag te gaan, bijvoorbeeld door ondertekening van een beëindigingovereenkomst.

Omdat het voor jou niet altijd mogelijk is om de gevolgen van een dergelijke overeenkomst te overzien, adviseert de NVDA je in deze situaties altijd juridisch advies te vragen. Dit is ook van belang voor het recht op een WW uitkering na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, als dat al nodig/onontkoombaar is. Bovendien is het de vraag of er reden is voor toekenning van een vergoeding/ transitievergoeding bij een dergelijk ontslag.

 

Mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat kan de NVDA voor mij betekenen?

De NVDA biedt juridische ondersteuning in ontslagprocedures. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de NVDA. Het secretariaat kan je doorverwijzen naar de juridisch adviseur mw. mr. Jane Kramer.

Je hebt recht op een half uur gratis juridisch advies per jaar als je lid bent van de NVDA. Als je minder dan drie maanden lid bent, geldt een eigen bijdrage van € 75. Als voor de procedure meer tijd nodig is dan waar je recht op hebt, zetten we de rechtshulp alleen op jouw verzoek voort. Over de kosten daarvan maak je afspraken met mr. Jane Kramer.

 

Ik heb een andere baan gevonden en wil direct bij mijn nieuwe werkgever aan de slag. Kan dit?

Nee.

Normaal gesproken heb je als werknemer te maken met een opzegtermijn. Tenzij in je arbeidsovereenkomst of in de CAO anders geregeld is of je nog in je proeftijd zit, is de opzegtermijn één maand. Met instemming van je werkgever kun je van deze termijn afwijken. In de CAO Huisartsenzorg is de opzegtermijn voor de werknemer 2 maanden.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg